Trimite e-mail | Printeaza
Politic
15.07.2013

Igor Corman a prezentat bilanțul sesiunii parlamentare de primăvară 2013

Igor Corman a prezentat bilanțul sesiunii parlamentare de primăvară 2013

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, a prezentat bilanțul sesiunii parlamentare de primăvară 2013, în cadrul unui briefing de presă.

Igor Corman a menționat că, în pofida crizei politice prelungite, activitatea legislativă a Parlamentului a înregistrat rezultate bune. Potrivit Președintelui Parlamentului, bilanțul sesiunii exprimat în cifre este următorul: 38 de ședințe plenare, în cadrul cărora au fost adoptate 218 acte legislative, dintre care un număr semnificativ cu relevanță europeană, inclusiv au fost ratificate peste 20 de tratate internaționale, acorduri de finanțare și asistență pentru susținerea agriculturii, medicinii, a dezvoltării socio-economice a țării.

Totodată, Parlamentul a acordat prioritate proiectelor de legi propuse de Guvern, pentru a crea instrumentele legislative necesare în vederea accelerării reformelor şi  avansarea pe calea integrării europene. În acest context, șeful Legislativului s-a referit și la noua formă de cooperare dintre Parlament și Guvern – ședințele comune de lucru, convocate sistematic. ”Acest format inedit de cooperare între cele două ramuri ale puterii de stat ne-a permis să avem o comunicare eficientă şi să creăm o sinergie în acţiuni”, a declarat Președintele Parlamentului.

Igor Corman a mai relevat că o atenție sporită a fost acordată consolidării dialogului între partenerii de coaliție, precum și dezvoltării unor raporturi cât mai constructive cu opoziția parlamentară. În context, șeful Legislativului s-a referit la primele exemple de acțiune în comun ale majorității parlamentare și opoziției, cum ar fi adoptarea, aproape în unanimitate, a Declaraţiei privind situația din localitățile din stânga Nistrului, dar și a altor legi importante, cum ar fi modificările la legea tratatelor internaţionale, legea serviciului diplomatic ş.a. Totodată, după consultarea deputaților din coaliţia majoritară, dând curs solicitărilor opoziţiei, Igor Corman a retras din ordinea de zi a ultimei ședințe în plen a Parlamentului proiectul de lege nr. 250 care vizează aplicarea sancțiunilor contravenționale în cazul încălcării regimului de ședere a străinilor în Republica Moldova, pentru a analiza mai temeinic impactul acestei legi asupra cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. ”Aceste începuturi mă fac să fiu încrezător că o colaborare este posibilă, în special, pe teme importante ce se referă la bunăstarea cetățenilor și la interesul ţării. Valoarea compromisului atât în coaliție, cât și în raport cu opoziția parlamentară a devenit tot mai însemnată. Este o sarcină dificilă, dar care este absolut necesară pentru a asigura o bună guvernare”, a subliniat Președintele Parlamentului.
Șeful Legislativului s-a referit și la alte priorități, cum ar fi consolidarea autonomiei şi a independenţei autorităţilor publice aflate sub control parlamentar. Pentru eficientizarea controlului parlamentar asupra acestor instituții, Președintele Parlamentului și-a propus o serie de vizite de documentare la respectivele autorități. Până în prezent, Igor Corman a vizitat Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, Centrul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Centrul pentru Drepturile Omului. Urmează Procuratura Generală, Comisia Națională de Integritate și celelalte. Igor Corman a exemplificat prin vizita la Consiliul Concurenţei, care a relevat existența unui şir de obstacole, inclusiv de ordin legislativ. În consecinţă, Parlamentul a adoptat modificarea cadrului legal necesar, desemnând Plenul Consiliului Concurenţei și asigurând astfel funcționalitatea deplină a acestei  autorități, foarte importantă pentru dezvoltarea economiei de piaţă viabile.
În aceeași ordine de idei, Igor Corman a remarcat atenţia deosebită acordată consolidării instituţiilor de drept, în special, a celor care au competenţa de prevenire şi combatere a corupţiei. „Insist asupra importanţei combaterii corupţiei la toate nivelurile şi, în special, la nivel înalt. În acest context, reforma Procuraturii este prioritară și, în calitate de Președinte al Parlamentului, îmi asum rolul de promotor activ al ajustării cadrului legal necesar, în ritmuri sporite. Importantă în acest sens este și Comisia Naţională de Integritate – o instituție nouă, care trebuie consolidată, pentru a spori credibilitatea acesteia”, a menționat Președintele Parlamentului.

Un alt obiectiv important îl constituie promovarea agendei europene. Președintele Parlamentului, care a efectuat prima sa vizită peste hotare la Bruxelles, a reiterat că agenda europeană a Republicii Moldova are două obiective pe termen scurt: liberalizarea regimului de vize şi încheierea Acordului de Asociere. Totodată, Igor Corman și-a exprimat speranța că, în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius, Comisia Europeană va veni cu recomandarea către Consiliul UE și Parlamentul European privind liberalizarea vizelor, fiind parafat Acordul de Asociere cu UE, inclusiv pentru crearea Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător, care va fi pregătit pentru semnare până la sfârșitul anului 2014.

Președintele Parlamentului a subliniat importanța dimensiunii parlamentare în realizarea acestui obiectiv, deoarece Acordul de Asociere urmează să fie ratificat de către parlamentele statelor UE, majoritatea cărora sunt ţări parlamentare, precum şi de Parlamentul European. ”Vom acorda o atenţie deosebită dezvoltării în continuare a relaţiilor cu forul legislativ european la nivel de Preşedinte, cu grupurile politice din cadrul Parlamentului European, în formatul multilateral al Euronest, dar, în special, relațiilor bilaterale cu parlamentele statelor membre”, a menționat Președintele Parlamentului. În context, Igor Corman a anunțat și calendarul vizitelor externe programate pentru următoarea perioadă. „În ceea ce privește relațiile bilaterale pe dimensiunea parlamentară, mi-am fixat, în primul rând, ca să dezvolt relațiile cu acele țări care au inițiat Parteneriatul Estic. Este vorba despre Suedia, Președintele Parlamentului suedez va veni în vizită la Chișinău în data de 2 septembrie a.c. De asemenea, va avea loc o vizită în Polonia, altă țară care a inițiat Parteneriatul Estic. Voi vizita în lunile următoare și Lituania, țară care va găzdui Summit-ul Parteneriatului Estic și, tot pe termen scurt, avem în agendă vizita la București și avem programată vizita speakerului Radei Supreme a Ucrainei în Republica Moldova”, a menționat Președintele Parlamentului.
În legătură cu reparația clădirii Parlamentului, Igor Corman a precizat că au fost identificate soluţii care să permită ca, până la finele anului, plenul Parlamentului să-şi poată desfăşura ședințele în clădirea reparată. A fost creat un grup de lucru, din care fac parte și deputați, care au decis optimizarea utilizării resurselor financiare programate anterior, nu însă în detrimentul calităţii.
Președintele Parlamentului a punctat și câteva dintre prioritățile sesiunii de toamnă a Parlamentului, în special, ce se referă la planificarea şi previzibilitatea procesului legislativ, respectiv, sporirea calităţii legilor. Este vorba și despre adoptarea politicii bugetar-fiscale şi a legii bugetului de stat, de exercitarea mai activă a controlului parlamentar asupra activităţii autorităţilor publice şi executării legilor, dezvoltarea unei relaţii mai strânse cu societatea civilă.

”Este absolut necesar să consolidăm încrederea cetăţenilor în instituţia parlamentară, astfel încât Parlamentul să fie perceput ca unica autoritate legislativă a statului şi organul reprezentativ suprem al poporului, al cărui preocupare majoră este cetăţeanul şi bunăstarea sa”, a precizat Igor Corman la sfârșitul briefingului de presă de totalizare a activității Parlamentului în sesiunea de primăvară, informează Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus