Trimite e-mail | Printeaza
Politic
20.03.2013

Reformele demarate de Guvernul R.Moldova au fost apreciate în Raportul de Progres al Politicii Europene de Vecinătate pe anul 2012 lansat astăzi de Comisia Europeană

Reformele demarate de Guvernul R.Moldova au fost apreciate în Raportul de Progres al Politicii Europene de Vecinătate  pe anul 2012 lansat astăzi de Comisia Europeană

În raportul prezentat astăzi de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Catherine Ashton și Comisarul pentru Extindere și Politică Europeană de Vecinătate, Štefan Fule, se menționează că Republica Moldova a continuat pe parcursul anului 2012 implementarea reformelor democratice, înregistrînd per ansamblu progrese în realizarea majorității prevederilor Planului de Acțiuni UE - RM. De asemenea, în raport este remarcat faptul că Republica Moldova a progresat în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea regimului de vize, îndeplinind condiționalitățile primei faze și trecînd la implementarea celei de-a doua faze a Planului.

În Raportul de Progres al Politicii Europene de Vecinătate  pe anul 2012 - Republica Moldova este scris că Dialogul politic UE - RM a continuat să se aprofundeze pe parcursul anului 2012, iar negocierile asupra Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, inclusiv Crearea Zonei de Comerț Liber, Aprofundat și Cuprinzător au înregistrat progrese semnificative.
În 2012, Republica Moldova a realizat o mare parte a recomandărilor cheie care au fost incluse în raportul de progres al Politicii de Vecinătate din anul precedent. Astfel, au fost continuate reformele în domeniul asistenței sociale, sănătății și educației, energiei, concurenței, ajutorului de stat, precum și apropierea de standardele acquis-ului comunitar. Totodată este necesară continuarea reformelor în domeniile combaterii corupției, justiției și a sistemului de aplicare a legislației. În baza raportului anului curent și în vederea susținerii punerii în aplicare a Planului de Acțiuni UE-Moldova, inclusiv a instrumentului său succesor pentru anul 2013 ( "Agenda de Asociere"), Republica Moldova este îndemnată:
•    Să continue să accelereze în mod viguros reformele în justiție și instituțiile de aplicare a legii, prin implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției, și prin continuarea reformării Ministerului de Interne și altor instituții de profil;
•    Să intensifice lupta împotriva corupției, în special prin reformarea procedurii de urmărire penală și a sistemului judiciar și prin asigurarea unei funcționări eficiente a Centrului Național Anticorupție;
•    Să continue să îmbunătățească și să simplifice în continuare procedurile vamale cu scopul facilitării comerțului extern și reducerii riscului de corupție;
•    Să prevină reapariția blocajelor instituționale prin revizuirea Constituției, acest proces ar trebui să fie desfășurat într-o manieră incluzivă;
•    Să asigure implementarea în întregime a Planului Național de Acțiuni privind Drepturile omului și să asigure aplicarea în întregime a Legii de nediscriminare, inclusiv cazurile de discriminare bazată pe orientarea sexuală, prin racordarea legislației secundare la standardele internaționale;
•    Să se angajeze pro-activ, împreună cu partea transnistreană, pentru promovarea unei viziuni reciproc acceptabile pentru un viitor comun, și acceptarea, în consecință, a parametrilor de bază pentru soluționarea conflictului;
•    Să asigure independența deplină și eficientă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
•    Să continue să avanseze în mod dinamic pe linia implementării fazei a doua a Planului de Acțiuni de liberalizare a vizelor;
•    Să continue reformele sectoriale și procesul de armonizare a legislației la acquis-ul comunitar în sfera comerțului și domeniile conexe (așa cum este stabilit în recomandările privind pregătirea pentru DCFTA), în paralel cu desfășurarea negocierilor asupra Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), să implementeze în particular Legea privind ajutorul de stat, să implementeze reforma în sectorul energetic, în concordanță cu prevederile Comunității Energetice;
•    Să accelereze reforma administrației publice și să înceapă implementarea strategiei  de descentralizare în vederea consolidării capacității instituționale, inclusiv în vederea utilizării eficiente a resurselor publice și optimizarea administrării locale;
•    Să continue procesul de privatizare, în particular, a întreprinderilor mari de stat;
•    Să întreprindă pași pentru a consolida transparența în sectorul bancar;
•    Să ia măsuri în continuare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv tratamentul  și procedurile de înregistrare a investitorilor străini, precum și combaterea economiei tenebre.

În rezultatul progresului în realizarea reformelor vizînd consolidarea democrației și statului de drept, Uniunea Europeană a luat decizia să aloce Republicii Moldova asistență adițională în valoare de 28 milioane euro, în conformitate cu principiul ”Mai mult pentru mai mult”.
De menționat că în iunie 2012, Republica Moldova a semnat Acordul privind crearea spațiul aerian comun cu Uniunea Europeană.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus