Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.01.2013

Ministerul Sănătăţii a scos de sub gaj suprafeţele Spitalului Clinic Republican

Ministerul Sănătăţii a scos de sub gaj suprafeţele Spitalului Clinic Republican

Astăzi, gajul asupra suprafeţelor Spitalului Clinic Republican a fost radiat conform prevederilor contractului încheiat şi substituit cu gajul echipamentului medical importat recent în Republica Moldova, relatează Serviciul Informare şi Comunicare al  Ministerului Sănătăţii.

Ministerului Sănătăţii prezentă istoricul şi esenţa Parteneriatului Public-Privat lansat în cadrul Spitalului Clinic Republican:

La data de 1 iulie 2010, în scopul implementării primelor două proiecte de PPP în sănătate, Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), parte a Băncii Mondiale, semnează cu Ministerul Sănătăţii un acord prin care oferă suportul necesar pentru atragerea investiţiilor necesare finanţării, dotării şi prestării serviciilor de imagistică medicală în cadrul Spitalului Clinic Republican şi a serviciilor de radioterapie în cadrul Institutului Oncologic.

În scopul implementării celor două proiecte de PPP a fost creat un grup de lucru condus de Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul MS nr.19 din 29.07.2010, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Economiei, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Agenţiei Proprietăţii Publice, Spitalului Clinic Republican şi a Institutului Oncologic. S-a decis implementarea PPP-ului pentru prestarea serviciilor de imagistică medicală în cadrul Spitalului Clinic Republican (SCR), şedinţele grupului fiind protocoale prin procesele-verbale respective.

În continuare, pentru proiectul de PPP din cadrul SCR, toate procedurile de selectare a partenerului privat au fost realizate de Ministerul Sănătăţii, cu suportul Corporaţiei Financiare Internaţionale, în colaborare cu Ministerul Economiei, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), Agenţiei Proprietăţii Publice (APP) şi a conducerii Spitalului Clinic Republican, în strictă conformitate cu Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Capitolul VI „Iniţierea şi încetarea PPP. Procedura selectării partenerului privat").

Deşi, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a iniţiat o cauză penală, Ministerul Sănătăţii aduce la cunoştinţă opiniei publice că din momentul încheierii contractului ,,Pentru realizarea unui parteneriat public-privat pentru servicii de radiologie şi diagnostic imagistic", semnat la 24 noiembrie 2011, Centrul Medical ,,EuroMed Diagnostic" S.R.L., parte a Contractului, a acţionat din numele Spitalului Clinic Republican la obţinerea documentaţiei pentru desfăşurarea lucrărilor de reconstrucţie a încăperilor şi construcţia suprafeţei adiacente pentru amplasarea echipamentelor medicale şi a parcurs toate etapele pentru realizarea întocmai a prevederilor Contractului.

Impedimentele apărute la desfăşurarea lucrărilor de reconstrucţie nu au putut fi depistate în momentul predării de către Partenerul Public a încăperilor, ceea ce a determinat replanificarea şi reproiectarea încăperilor. Necesitatea extinderii suprafeţei prin efectuarea unei construcţii capitale a fost iminentă şi argumentată temeinic în cadrul Comisiilor de Mediere şi a documentaţiei tehnice prezentate. Costul investiţiilor deja efectuate de către Partenerul Privat ajung la valoarea de 15 mln. lei. Aceasta sumă vizează atât spaţiul de 546 m2, care a fost reconstruit, cât şi cca 800 m2 de construcţie capitală. Costul echipamentelor care la momentul de faţă sunt importate şi se află în încăperile amenajate valorează 5,4 mln. EUR. Suma de 16 mln. EUR vehiculată în presă este neîntemeiată şi lipsită de argumentări.

De menţionat, că toate îmbunătăţirile, precum şi echipamentul medical, la expirarea Termenului Contractului de PPP vor rămâne în proprietatea SCR, fără vreo compensare faţă de Partenerul Privat.

Scrisoarea de garanţie acordată de către Ministerul Sănătăţii Băncii Comerciale, care a acordat sursele necesare procurării echipamentului medical a avut un caracter temporar până la importul definitiv al utilajelor medicale, având în consideraţie faptul că Banca nu a avut acoperire până la sosirea acestora în ţară.

De menţionat că partenerul privat conform prevederilor contractului PPP a depus pe perioada derulării contractului garanţia în valoare de 100 mii EUR în favoarea Ministerului Sănătăţii.

Actualmente, echipamentul medical se află în proporţie de 90% în încăperile Centrului Imagistic. Din aceste considerente Banca a dispus radierea gajului şi gajarea acestor echipamente.


cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus