Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.01.2013

Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Esenţa documentului constă în stabilirea politicii de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pînă în anul 2020, prin planificarea strategică a procesului de dezvoltare a sectorului dat, corelată cu documentele de politici relevante din Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova - 2020”. Strategia are drept obiectiv  racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie.

Ministra Educației, Maia Sandu a menționat că Strategia defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a sistemului de învăţămînt vocaţional/tehnic din Republica Moldova în perspectiva integrării europene şi stabileşte 6 obiectivele specifice: Restructurarea învăţămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte - secundar şi postsecundar şi reconfigurarea reţelei de instituţii; Asigurarea formării profesionale în învăţământul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţii muncii; Creşterea calităţii învăţămîntul vocaţional/tehnic prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel încît, pînă în 2017, să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a acestor instituţii; Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocaţional/tehnic; Sporirea calităţii corpului profesoral, inclusiv prin modernizarea formării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic, şi îmbunătăţirea motivării acestora.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus