Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
11.12.2012

Vlad Filat a semnat astăzi o dispoziție cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii și ninsorile abundente

Vlad Filat a semnat astăzi o dispoziție cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii și ninsorile abundente

Vlad Filat a semnat astăzi o dispoziție cu privire la măsurile care urmează a fi întreprinse în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii și ninsorile abundente, în special în nordul ţării.

Premierul a solicitat conducătorilor autorităților publice centrale și locale să întreprindă, în limitele competenţei, măsurile necesare asigurării bunei funcţionări a instituţiilor din subordine, în special cele de menire socială, medicală şi de învăţămînt, pentru evitarea consecinţelor temperaturilor joase, inclusiv a riscului producerii unor accidente cu caracter tehnic sau energetic. 

Conform dispoziției, Ministerul Economiei va întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura o conlucrare eficientă între distribuitorii de energie electrică în scopul neadmiterii deconectării localităţilor de la reţele electrice, precum și pentru asigurarea livrării continue şi la capacităţi corespunzătoare a gazului natural către toate localităţile conectate.
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor urmează să mobilizeze efectivul, tehnica şi materialul necesar în vederea asigurării intervenţiei rapide şi prompte, astfel încît să fie asigurată circulaţia normală pe traseele republicii, dar și să întreprindă măsurile respective în vederea bunei funcţionări a Aeroportului Internaţional Chişinău.

Potrivit indicațiilor Premierului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei (Departamentul instituţiilor penitenciare), Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal): vor desemna efectivul necesar şi unităţile de transport cu capacitate de trecere sporită pentru intervenţii în condiţiile nominalizate, după caz; vor prevedea rezerve de combustibil, echipament necesar, mijloace de sporire a capacităţii de trecere a autovehiculelor, pentru asigurarea lucrărilor de intervenţie; vor organiza activitatea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în regim de alertă, astfel încît acesta, în caz de necesitate, să intervină operativ şi plenar, o atenţie deosebită fiind acordată măsurilor antiincendiare; vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru depistarea şi transportarea persoanelor fără adăpost în instituţiile specializate, precum şi, după caz, în locurile special amenajate de autorităţile publice locale.

Totodată, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI (SPCSE) va asigura colectarea informaţiilor privind situaţia în teritoriu şi informarea operativă a Guvernului. SPCSE va asigura intervenţia operativă cu forţele şi mijloacele din subordine, conform destinaţiei, precum și organizarea şi funcţionarea Centrului de dirijare în situaţii excepţionale pentru asigurarea activităţii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în caz de necesitate.

Premierul a cerut Ministerului Finanţelor să identifice mijloacele necesare întru asigurarea finanţării ritmice şi operative a acţiunilor în asemenea situaţii,  Ministerului Educaţiei să întreprindă măsurile necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt şi preşcolare, iar Ministerului Sănătăţii să întreprindă, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, măsurile necesare pentru a asigura funcţionarea la capacitate maximă a instituţiilor din subordine.

Conform documentului menționat Preşedinţii Comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale trebuie să întreprindă măsuri pentru menţinerea instituţiilor din subordine în stare de funcţionare stabilă, asigurînd o rezervă de materiale consumabile și să identifice surse autonome de asigurare cu energie electrică pentru necesităţile autorităţilor din subordine.

În același timp, Comisiile pentru situaţii excepţionale ale raioanelor, municipiilor Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia vor acţiona în conformitate cu Planurile protecţiei civile în situaţii excepţionale, organizînd în perioada de pericol pregătirea tehnicii inginereşti pentru întreţinerea drumurilor, mijloacelor de curăţare а zăpezii, liniilor de energie electrică şi transmisiuni, mijloacelor de evacuare, automobilelor şi tractoarelor cu capacitate de trecere sporită, completarea rezervelor materialelor antiderapante; crearea rezervelor de carburanţi-lubrifianţi pentru necesităţi de menţinere a activităţii instituţiilor, în special a cazangeriilor spitalelor, instituţiilor de învăţămînt, etc. De asemenea, autoritățile publice locale urmează să identifice şi să pregătească pentru lucru sursele autonome de asigurare cu energie electrică, să asigure interacţiunea forţelor implicate la lucrările de prevenire sau lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale și pregătirea încăperilor pentru cazarea temporară a persoanelor fără adăpost.

În caz de declanşare a ninsorilor puternice, autorităților publice locale le revine sarcina de a asigura intervenţia cu forţele şi mijloacele din subordine pentru căutarea persoanelor şi tehnicii blocate, acordarea ajutorului şi evacuarea acestora; curăţarea drumurilor şi străzilor înzăpezite; restabilirea circulaţiei pe porţiunile de trasee greu accesibile, inclusiv cu organizarea tracţiunii transportului blocat; asigurarea stabilă cu energie electrică a sediilor organelor administrative, instituţiilor medicale şi de învăţămînt (inclusiv preşcolar); asigurarea neîntreruptă a populaţiei, instituţiilor de învăţămînt şi spitalelor cu produse alimentare, apă şi combustibil;  acordarea primului ajutor medical şi evacuarea în spitale a populaţiei sinistrate;  asigurarea multilaterală a măsurilor de salvare şi altor lucrări de urgenţă;  informarea operativă a SPCSE în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale privind consecinţele acestora şi măsurile întreprinse, informează Serviciul de presă al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus