Trimite e-mail | Printeaza
Politic
03.04.2012

SIS a transmis materiale documentare către Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie

SIS a transmis materiale documentare către Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie

La 3 aprilie curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate a transmis către Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei peste 300 documente din dosarele judiciare cu referire la persoanele supuse represiunilor politice, care se păstrează în depozitul special de stat al SIS.

Participînd la eveniment, Valentin Dediu, director adjunct al SIS, a menţionat că acţiunea se include în şirul manifestărilor ce vin să asigure transparenţa în activitatea instituţiei şi accesul liber al cetăţenilor, cercetătorilor ştiinţifici, la documentele de interes istoric, muzeografic şi social deosebit. Dediu şi-a exprimat convingerea că asemenea activităţi de anvergură constituie un prilej de a asigura societatea că pentru Serviciu apărarea drepturilor omului şi statul de drept sunt valori fundamentale, condamnînd fără ambiguitate încălcările masive comise de regimul totalitar. Astfel, judecarea morală a acestor crime are un rol important în educarea generaţiilor tinere, conştientizarea istoriei fiind un imperativ în evitarea producerii unor asemenea evenimente triste.

La rîndul său, Eugen Sava, doctor habilitat în ştiinţe istorice, director al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie, a constatat că semnarea Acordului de colaborare constituie un moment deosebit pentru istoria contemporană a ţării, orientat spre beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Muzeul este prima instituţie de profil căreia îi revine oportunitatea de a valorifica patrimoniul istoric al SIS, constituit din mărturii documentare inestimabile, iar materialele preluate vor figura în cadrul unei expoziţii speciale, inaugurate până la sfârşitul anului curent.

Documentele transmise constituie acte personale, fotografii inedite, manuscrise, foi volante, cărţi poştale, conţinutul cărora a stat la baza învinuirilor aduse persoanelor care au fost supuse represiunilor politice.  Printre acestea menţionăm primul ziar antisovietic editat în RSSM de „Uniunea Democratică a Socialiştilor”, condusă de Nicolae Dragoş; scrisorile lui  Zaharia Doncev în care condamnă regimul sovietic; materiale elaborate de „Frontul Naţional Patriotic” - mişcare condusă de regretatul Gheorghe Ghimpu; fotografii ale tricolorului român arborat de Gheorghe Muruziuc pe coşul Făbricii de zahăr din Alexandreni; materiale cu preotul Buruian Gheorghe de la mănăstirea Ciuflea, căruia i-a fost încriminat faptul că în luna noiembrie 1944 a oficiat panihida „pentru moartea cât mai grabnică a lui Stalin" etc.

În prezenţa asistenţei, părţile au semnat Acordul de colaborare între Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Procesul-verbal de predare-primire. Actele indicate au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare, luîndu-se în considerare drepturile persoanelor represate, precum şi a moştenitorilor acestora, totodată, stipulîndu-se condiţiile de evidenţă, păstrare şi expunere a documentelor. Comisia de lucru mixtă, constituită din experţi ai SIS şi ai Muzeului Naţional, va continua să activeze în vederea identificării altor materiale de arhivă care pot fi expuse opiniei publice.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus