Trimite e-mail | Printeaza
Social
02.04.2012

De la 1 aprilie curent toate tipurile de pensii de asigurări sociale de stat au fost indexate

De la 1 aprilie curent toate tipurile de pensii de asigurări sociale de stat au fost indexate

La  1 aprilie 2012, toate tipurile de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv cele pentru limită de vîrstă, de invaliditate, de urmaş, precum şi pensiile participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl au fost  indexate cu 9,6%,.

Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a precizat că mărimea indexării constituie media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum  de 7,6%  şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 11,6%. Totodată, dna ministru a menţionat că este supusă indexării doar partea de pensie achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Astfel,  de la 1 aprilie curent, cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă constituie  702,54 lei, comparativ cu  641,00 lei – pînă acum. Pentru lucrătorii din agricultură mărimea pensiei minime va fi de  625,44 lei, faţă de 570,66 pînă la indexare, iar pensia minimă de invaliditate va constitui  499,80 lei pentru gradul I, 482,64 lei – pentru gradul II de invaliditate şi 339,85 lei– pentru gradul III.

În total, în Moldova sunt înregistraţi 638287 de beneficiari de pensii de toate tipurile, între care 473075 – pensionari pentru limită de vîrstă.

Coeficientul de indexare în anul 2012 al alocaţiilor sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire şi a ajutorului de deces, a fost stabilit în mărime de 7,6%, reeşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De asemenea, cu 7,6%  s-a indexat compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare acordată persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare.
De  la 1 aprilie 2012 s-au  indexează şi pensiile, stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, în mărime de 7,6%, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Cheltuielile necesare indexării cu 9,6% la 1 aprilie 2012 constituie 475876,0 mii lei din Bugetul asigurărilor sociale de stat şi 20277,1 mii lei din Bugetul de stat.

Totodată, dna Valentina Buliga a menționat că de la 1 ianuarie curent a fost majorat  și cuantumul altor prestaţii sociale - majorarea cu 100 de lei a cuantumului indemnizaţiilor acordate copiilor adoptaţi şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă.  Astfel, acestea vor constitui, începînd cu 1 ianuarie curent, 600 de lei lunar pentru fiecare copil.

Conform datelor oferite de structurile teritoriale de asistenţă socială la 01 ianuarie 2011, în republică au fost înregistraţi 7157 copii orfani sau rămaşi fără ocrotire părintească asupra cărora a fost instituită tutela/curatela şi 2512 copii adoptaţi de către cetăţeni care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, începînd cu 01 ianuarie 2012, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea primului copil  constituie 2300 lei, iar pentru naşterea fiecărui copil următor - 2600 lei (atît pentru persoanele asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate).

Pentru majorarea cu 300 lei a cuantumului indemnizaţiilor unice la naşterea copilului, în cazul persoanelor neasigurate în bugetul de stat au fost preconizate mijloace financiare în cuantum de 9,0 mil.lei, iar în cazul persoanelor asigurate în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost planificate mijloace financiare în cuantum de 4,3 mil.lei.

De asemenea, de la 1 ianuarie curent, compensaţia anuală pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor s-a majorat cu 100 lei şi constituie 500 lei anual pentru fiecare beneficiar. În Legea bugetului de stat pe anul 2012 sunt planificate mijloace financiare suplimentare în cuantum de 765,0 mii lei pentru  majorarea acesteia. 

Conform datelor parvenite de la Secţiile (Direcţiile) asistenţă socială şi protecţie a familiei din republică, în anul curent, vor beneficia de compensaţie anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, circa 7650 persoane.

Compensaţiile nominalizate sunt stabilite de către Secţiile (Direcţiile) asistenţă socială şi protecţie a familiei la locul de trai al beneficiarului şi achitate prin intermediul Centrelor poştale raionale (municipale) ale I.S. „Poşta Moldovei".

Cheltuielile legate de plata compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, precum şi cheltuielile legate de distribuirea lor sunt luate în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul mun. Bălţi.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus