Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.01.2012

Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru anul 2012 a fost menţinut în cuantum de 29%

Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru anul 2012 a fost menţinut în cuantum de 29%

Veniturile Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 constituie  9825884,7mii lei, şi sunt în creştere cu 7,2% faţă de veniturile aprobate pentru anul 2011, a anunțat luni, 16 ianuarie, la o conferință de presă, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga.

Componentul principal al veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul curent rămîn a fi contribuţiile de asigurări sociale de stat, care vor constitui circa 73,6 la sută din suma totală a veniturilor.
 
Tariful total al contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru anul 2012 a fost menţinut în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator constituie 23% şi partea datorată de angajat - 6%.

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru persoanele angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol constituie 22% la fondul de remunerare a muncii, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat.

Contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru contribuabilii, ce activează pe cont propriu (fondatori de întreprinderi individuale, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti) sunt stabilite prin aplicarea unei taxe fixe anuale, indexate anual în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, care în anul 2012 va constitui 4704 lei. Aceeaşi sumă este stabilită şi pentru titularii patentei de întreprinzător.

Persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale vor achita o taxă fixă anuală în mărime de 1164 lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 vor fi de 9825884,7  mii lei sau cu o creştere de 5,2% faţă de suma cheltuielilor aprobate pe anul 2011.

Componentul principal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2011  rămîn a fi cheltuielile de asigurări sociale de stat, care vor constitui circa 83,7 la sută din suma totală a cheltuielilor:

Astfel, a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului cu 300 lei: pentru I copil aceasta va constitui 2300 lei; pentru fiecare copil următor - 2600 lei.

Cheltuielile includ, de asemenea, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, ajutorului de deces, ajutor de şomaj, etc.

La  1 aprilie 2012, toate tipurile de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv cele pentru limită de vîrstă, de invaliditate, de urmaş, precum şi pensiile participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl sunt preconizate a fi indexate cu 7,85%.

Coeficientul de indexare în anul 2012 al alocaţiilor sociale de stat a fost stabilit în mărime de 7,7%, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De asemenea, cu 8,0% se va indexa compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare acordată persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus