Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
24.10.2011

Ministerul Apărării iniţiază începînd cu astăzi consultarea publică cu privire la proiectul Strategiei Militare Naţionale

Ministerul Apărării iniţiază începînd cu astăzi, 24 octombrie, consultarea publică cu privire la proiectul Strategiei Militare Naţionale.

Documentul este plasat pe pagina oficială a Ministerului Apărării http://www.army.md/, compartimentul „Transparenţa decizională”, rubrica „Anunţurile privind organizarea consultării publice” sau poate fi găsit, accesînd http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=168&submenuheader=0. Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate pînă la 04.11.2011, în adresa Direcţiei politica de apărare şi planificare a apărării. (Fax: 234-535; Telefon: 252-438; E-mail: dpapa@army.md ).

Strategia Militară Naţională a Republicii Moldova constituie un act politico-juridic pe termen mediu, care preia şi dezvoltă principiile directoare ale Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, în domeniul securităţii militare. Documentul identifică potenţialele riscuri şi ameninţări militare la adresa securităţii naţionale, defineşte obiectivele militare naţionale, conceptele strategice necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, rolul şi misiunile Forţelor Armate, precum şi ghidările de planificare militară.

Totodată, Strategia Militară Naţională este un document fundamental care orientează activitatea Forţelor Armate şi prezintă baza conceptuală pentru Guvernul Republicii Moldova la elaborarea planurilor şi programelor de dezvoltare a capabilităţilor militare pe termen mediu, determinante pentru asigurarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova.

De menţionat că la elaborarea strategiei s-a ţinut cont de  principiile de neutralitate, integritate teritorială, drept la autoapărare, controlul democratic asupra Forţelor Armate, cooperare internaţională, suficienţă defensivă, precum şi principiile, ce derivă din obligaţiile asumate de Republica Moldova, privind respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public.

Strategia Militară, împreună cu Strategia Securităţii Naţionale, stabilesc cadrul instituţional şi cursul de acţiuni ce va permite dezvoltarea capabilităţilor necesare autorităţilor statului să reacţioneze prompt la riscurile şi ameninţările cu caracter militar în adresa securităţii naţionale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus