Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.10.2011

"Moldovagaz" şi "Gazprom", pina la finele lunii octombrie, vor discuta condiţiile de livrare a gazelor naturale în R.Moldova

Într-un comunicat de presă difuzat de Societatea pe Acţiuni „Moldovagaz" despre mersul negocierilor dintre reprezentanţii împuterniciţi din partea Republicii Moldova şi SAD „Gazprom” pe marginea semnării noilor contracte privind condiţiile de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova şi tranzitare a lor pe teritoriul ţării, începînd cu anul 2012 se menţionează:

În cadrul perfectării noilor contracte privind condiţiile de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova şi tranzitare a lor pe teritoriul ţării, continuă să fie organizate şedinţe de lucru între reprezentanţii părţii moldave – specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi SA „Moldovagaz”, şi reprezentanţii SAD „Gazprom”.
Ultima întrunire la nivel de experţi (a treia la număr) a avut loc la 5 octombrie curent la Moscova, în cadrul căreia părţile s-au înţeles asupra următoarelor:
-    data-limită de achitare cu SAD „Gazprom” pentru furnizarea lunară a gazelor naturale va fi prelungită pînă la data de 26 a lunii ulterioare celei de gestiune (anterior în contract fiind stipulată data de 20). Această măsură va permite citirea indicilor echipamentelor de măsurare şi emiterea facturilor de plată pînă la data de 05 a lunii ulterioare, cu achitarea lor pînă la data de 15, ceea ce îi va oferi consumatorului 10 zile în plus pentru efectuarea plăţilor respective, în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, pînă a fi deconectat de la reţeaua de aprovizionare cu gaze pentru neachitare. Mijloacele băneşti acumulate de la consumatori pentru gazele naturale utilizate vor fi transferate pe contul SAD „Gazprom” pînă la data de 26. Acest fapt va permite sporirea nivelului de achitare cu  SAD „Gazprom” în lunile de consum sporit de gaze naturale, respectiv va contribui şi la îmbunătăţirea relaţiilor reciproce cu consumatorii din republică;
-    grupul de experţi ai SAD „Gazprom” a fost de acord să examineze argumentările părţii moldave vizavi de valoarea puterii calorifice a gazelor naturale utilizate în calculul preţului la gaze;
-    mai mult ca atît, la şedinţă au fost puse în discuţie principiile de formare a preţului de livrare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova, începînd cu anul 2012.

În acest sens partea moldavă a prezentat Analiza raportului dintre creşterea preţului de achiziţionare a gazelor naturale şi volumul de consum a acestora pe categorii de consumatori ai Republicii Moldova în ultimii 6 ani, la fel şi Propuneri privind preţul maxim posibil de achiziţionare a gazelor naturale de la SAD „Gazprom” pe anul 2012, ţinînd cont de capacitatea de cumpărare a consumatorilor republicii, care au fost acceptate de SAD „Gazprom” pentru examinare.

Menţionăm, că, conform rezultatelor şedinţelor anterioare (15 iulie şi 07 septembrie 2011), părţile au coordonat durata de valabilitate a Contractului privind condiţiile de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova şi a Contractului privind condiţiile de tranzitare a gazelor naturale pe teritoriul republicii, care va constitui un termen de 3 ani (2012-2014), precum şi au stabilit agenda negocierilor bilaterale, în procesul cărora accentul va fi pus pe următoarele întrebări:
1)    Preţul de furnizare a gazelor naturale.
2)    Valoarea puterii calorifice, corespunzătoare preţului calculat al gazelor naturale.
3)    Data-limită de achitare cu SAD „Gazprom” pentru furnizarea lunară de gaze naturale.
4)    Termenul de încheiere a contractului de tranzitare a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova.
5)    Tariful pentru tranzitarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova.

La şedinţele viitoare va fi pusă în discuţie structura formulei de determinare a preţului calculat, la fel vor fi discutate şi întrebările ce ţin de organizarea tranzitării pe teritoriul Republicii Moldova a gazelor ruseşti în terţe ţări. Runda următoare de negocieri este preconizată pentru finele lunii curente şi se va desfăşura la Moscova.

În perioada 14-16 iulie curent delegaţia din Republica Moldova condusă de viceministrul economiei dl Ilarion Popa, din care au făcut parte specialişti ai Ministerului Economiei şi SA „Moldovagaz”, a avut o întrevedere cu vicepreşedintele Consiliului de Administraţie SAD „Gazprom” dl Alexandru Medvedev, în cadrul căreia au fost discutate condiţiile contractului de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova, începînd cu anul 2012.

Pentru discuţii mai detaliate a condiţiilor contractului de furnizare a gazelor naturale, părţile au instituit un grup de lucru comun, din care fac parte reprezentanţi ai SAD „Gazprom”, Ministerului Economiei RM şi  SA „Moldovagaz”. Grupul de lucru avînd drept scop coordonarea tuturor întrebărilor la subiectul condiţiilor noului contract de furnizare a gazelor naturale, precum şi modalitatea de formare a preţului la gazele naturale.

La fel, a fost convenit asupra organizării lunare a întrunirilor grupului de lucru, care trebuie să pregătească proiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, planificat să fie pus în discuţie în cadrul vizitei în Republica Moldova a dlui Alexandru Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie  SAD „Gazprom”. După coordonarea condiţiilor contractului, se preconizează semnarea acestuia pînă la finele a.2011.

Părţile au convenit asupra prelungirii negocierilor vizavi de noul contract de tranzitare a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova şi sincronizării termenului de valabilitate a acestuia cu termenul de valabilitate a noului contract privind furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova.

Contractul privind furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova, în vigoare, încheiat pe o perioadă de 5 ani (2007-2011) a fost semnat la 29 decembrie 2006. Conform condiţiilor contractului, preţul la gazele naturale se calculează după formula bazată pe valoarea medie aritmetică a preţului de realizare a gazelor naturale de către SAD „Gazprom” în ţările din Europa şi cotaţia preţurilor la motorină şi păcură, aşa-numita „formulă de calcul europeană”.

La fel, în contract au fost stipulaţi coeficienţii de micşorare, care au fost aplicaţi pentru trecerea treptată a economiei Republicii Moldova la preţurile europene: a. 2008 – 0,75; a.2009 – 0,8; a.2010 – 0,9. Începînd cu 01 ianuarie 2011, Republica Moldova procură gaze naturale fără aplicarea coeficienţilor de micşorare.

Începînd cu a.2008, SA „Moldovagaz” nu admite creşterea sumei datoriilor faţă de SAD „Gazprom” pentru gazele naturale furnizate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. A fost obţinută o îmbunătăţire a disciplinei de achitare a întreprinderilor din complexul termoenergetic, precum şi o ameliorare a situaţiei vizavi de micşorarea pierderilor gazelor naturale.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus