Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.02.2011

Viceministrul Economiei Octavian Calmîc a prezentat evolutia schimburilor comerciale ale R. Moldova în anul 2010

Viceministrul Economiei Octavian Calmîc a prezentat evolutia schimburilor comerciale ale R. Moldova în anul 2010

Astăzi, în cadrul unei breefing Viceministrul Economiei Octavian Calmîc a prezentat evoluția schimburilor comerciale ale Republicii Moldova în anul 2010. Rezultatele comerciale ale anului au fost, în opinia acestuia, previzibile, dar, totuși, nu putem să trecem cu vederea faptul că pentru prima dată în ultima perioadă de timp exporturile au arătat o creștere mai mare decât importurile.

Rata anuală de creştere a importurilor de bunuri în anul 2010 a  constituit  cca.  17,6%,  în  timp  ce  pentru  exporturi  ea  a constituit  circa 22,9%, toate acestea în pofida faptului că exportatorii, au resimţit cel mai mult severitatea crizei pieţelor de desfacere, generate în special de embargoul rusesc la grupele de mărfuri cu pondere semnificativă în "oferta" la export a producătorilor  naţionali,  dar  şi  de  nivelul  insuficient  de  competitivitate  şi  diversificare  a acesteia.

Un alt moment îmbucurător este că Structura exporturilor Republicii Moldova pe grupe de mărfuri a fost caracterizată printr-o tendinţă de modificare în plan cantitativ și o ușoară modificare în proporţii calitative.

Poziția de lider în „clasamentul" principalilor parteneri comerciali la export ai RM rămîne a fi UE, fiind prezentă în export în anul 2010 în proporție de 47,2%, însumînd o valoare de 746,5 mil. dolari SUA (cu 11,7% față de anul 2009), acest fapt fiind unul îmbucurător, întrucît obiectivul dat se regăsește printre indicatorii  de performantă ai Strategiei de promovare a investiţiilor şi exporturilor, aprobate de Guvernul Republicii Moldova în anul 2006.  De menționat că, din spaţiul european, principalul partener în derularea exporturilor Republicii Moldova în anul2010 este România, cu o pondere de 16,3%. Pe piaţa CSI, principalii parteneri pentru Republica Moldova în derularea exporturilor sunt Federaţia Rusă şi Ucraina cu o pondere de 25,6%şi 5,8%respectiv.

În acelaşi timp, analiza importurilor pentru aceiaşi perioada reflectă o dinamică cantitativă pozitivă pentru  cvasi-totalitatea poziţiilor sistemului armonizat. Evoluţia valorică a importurilor sugerează faptul că Republica Moldova este şi continuă să fie un importator activ pe fundalul unei majorări a deficitului balanței comerciale, situație care ar putea fi explicată i prin legitatea  de dezvoltare  a ţărilor  emergente,  care  aduce  în  mod  firesc  un  dezechilibru  comercial  prin majorarea  cotei  „importurilor  de  dezvoltare"  (echipamente,  tehnologii).  Acestea  din  urmă provoacă  dezechilibre  pe  termen  scurt,  însă,  în  viziune  îndelungată,  propulsează  creşterea economică şi conduc la vitalizarea producţiei, cu efecte benefice asupra conturilor externe.

Importurile din ţările UniuniiEuropeneaumarcat1704,2 mil.dolari SUA (+ 19,9%)Din spaţiul european, principalul partener în derularea importurilor Republicii Moldova în anul 2010 este România, cu o pondere de 10,0%Valoareaimporturilordin România se cifrează la 386,7 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 24,1% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă a anului precedent. Germania şi Italia ocupă locurile 5 şi 6 cu o pondere de 7,6%şi 7,0%,respectiv.

În concluzie, Octavian Calmîc a menționat că în contextul noii paradigme de dezvoltare a economiei, care presupune crearea unor condiții propice pentru creșterea sustenabilă a sectoarelor de producere cu potențial de export, activităților de comerț exterior le revine o sarcină tot mai importantă, în special în domeniul găsirii de noi piețe de desfacere pentru produsele moldovenești și asigurarea unor regimuri comerciale favorabile, sarcină pe care Ministerul Economiei o consideră ca fiind primordială, informează  un comunicat al Ministerului Economiei.

cuvinte-cheie: Octavian | Calmîc

Comentarii (0)

 

Sus