Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
19.01.2011

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice anunţă o nouă competiţie

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice anunţă o nouă competiţie

Ambasada Statelor Unite ale Americii anunţa o nouă competiţie deschisă pentru obţinerea granturilor în cadrul programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice.  Ambasada invită ONG-urile şi mijloacele independente de informare în masă din Moldova să prezinte proiecte care ar contribui la dezvoltarea democraţiei şi societăţii civile în Moldova.

Programul de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice a fost iniţiat în anul 1994 ca un mecanism flexibil care ar permite ambasadelor americane să susţină dezvoltarea democraţiei în Europa Centrală şi de Est, Eurasia şi CSI. În Moldova, programul şi-a început activitatea în 1996. Comisia pentru susţinerea iniţiativelor democratice  activează în calitate de organ executiv, iar majoritatea membrilor comisiei reprezintă agenţiile guvernului american care activează în Moldova.  Programul este administrat de Secţia Cultură şi Presă.

Granturile sunt acordate în baza unui concurs. Deciziile depind de eligibilitatea solicitantului şi de calitatea cererii de finanţare.  După aprobarea de către comisia din cadrul ambasadei, cererile sunt supuse examinarii tehnice şi aprobării finale în cadrul Departamentului de Stat din Washington D.C., SUA. Examinarea finală determină concordanţa cu cerinţele programului şi acurateţea bugetului.

Pentru această competiţie, Ambasada SUA solicită proiecte legate de următoarele teme: Educaţia civică; Consolidarea şi promovarea societăţii civile şi instituţiilor democratice; Independenţa mass mediei, accesul liber la informaţie, libertatea exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare; Participarea publicului la luarea deciziilor; Instituţionalizarea unor procese deschise, pluraliste şi democratice la nivel local;.

Programul nu poate finanţa: ajutor umanitar sau activităţi de caritate;  activităţi politice şi de partid; cercetări ştiinţifice: conferinţe şi/sau călătorii individuale în străinătate; activităţi comerciale; programe de sănătate; proiecte ce presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor.

Eligibilitatea este limitată la organizaţiile nonprofit şi mijloacele independente de informare în masa din Moldova. Finanţarea directă a organizaţiilor din America sau state terţe nu este posibilă în cadrul acestui program.

Participanţii la concurs nu sunt obligaţi să includă co-finanţare de la alţi finanţatori. Totuşi, proiectele care includ contribuţii în natură sau financiare suplimentare din alte surse decât cele ale guvernului american vor fi mai competitive  deoarece co-finanţarea demonstrează un angajament puternic de a realiza activităţile planificate şi vor fi considerate mai eficiente din punct de vedere al cost-eficienţei. 

Perioada grantului este de maxim 12 luni, iar suma maximă $24,000.

Procesul de prezentare a cererilor:  Participanţii trebuie să prezinte proiectele în format electronic.  Instrucţiunile detaliate despre procesul de prezentare a proiectelor pot fi găsite la adresa http://moldova.usembassy.gov/democracy-grants.html 

cuvinte-cheie: granturi | SUA

Comentarii (0)

 

Related news

Sus