Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.01.2011

ANRE a stabilit costurile de bază ale serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale

ANRE a stabilit costurile de bază ale serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a stabilit costurile de bază, la situaţia din 1 ianuarie 2010, ale serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale prestate de întreprinderile SA „Moldovagaz". Aceste costuri servesc drept instrument de lucru pentru calcularea tarifelor la gazele naturale.

ANRE a acceptat includerea în costurile de bază numai a cheltuielilor justificate şi a respins o parte (32,9 mil. lei) din cheltuielile solicitate de întreprinderile afiliate SA „Moldovagaz", calificându-le drept neargumentate.

Astfel, SA „Moldovagaz" a solicitat aprobarea costurilor de bază pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în valoare de 336,5 mil. lei, însă ANRE le-a diminuat cu 23,5 mil. lei şi a acceptat suma de 313 mil. lei. Pentru serviciul de transport al gazelor naturale, ANRE a  aprobat costurile de bază la nivelul de 73,5 mil. lei sau cu 1,7 mil. lei mai puţin decât a solicitat titularul de licenţă. Totodată, ANRE a redus valoarea cheltuielilor operaţionale proprii ale întreprinderii SA "Moldovagaz" cu 7,7 mil. lei (21,4% din suma solicitată) şi le-a aprobat în mărime de 28,3 mil. lei. În toate trei cazuri cele mai mari reduceri au fost operate la capitolul cheltuieli pentru retribuirea muncii.

Costurile de bază au fost adoptate în temeiul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a  tarifelor la gazele naturale aprobate de Consiliul de Administraţie al ANRE prin hotărârea nr. 352 din 1.10.2009. Metodologia stipulează că aceste costuri (cheltuielile materiale, cele aferente retribuirii muncii, de întreţinere şi exploatare, comerciale, generale şi administrative), pentru primul an de valabilitate a metodologiei, se determină de către titularii de licenţă reieşind din prevederile actelor normative în vigoare, contractelor semnate cu terţe părţi, etc., fiind ulterior examinate şi aprobate de ANRE. Costurile sunt valabile pe toată perioada de valabilitate a metodologiei, ele fiind ajustate anual de către ANRE în funcţie de modificarea parametrilor de actualizare (indicele preţurilor de consum, modificarea numărului de consumatori şi a lungimii reţelelor, alţi indicatori economici).

La examinarea materialelor prezentate de titularii de licenţă ANRE s-a ghidat de trei principii: (1) crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea alimentării fiabile a consumatorilor cu resurse energetice calitative; (2) asigurarea utilizării eficiente a obiectelor sistemului de gaze naturale; (3) aplicarea cheltuielilor minim necesare pentru prestarea serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.   

Costurile de bază ale serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale au fost discutate la multiple şedinţe de lucru la ANRE cu participarea reprezentanţilor  întreprinderilor SA „Moldovagaz". Ele au intrat în vigoare ieri, 7 ianuarie, odată cu publicarea hotărârii respective a Consiliului de Administraţie, informează Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie: Moldovagaz

Comentarii (0)

 

Related news

Sus