Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
05.03.2010

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale împotriva unor persoane responsabile din cadrul Ministerului Culturii

Procuratura Generală a monitorizat unele aspecte privind implicarea în perioada anilor 2008-2009 a unor persoane responsabile din cadrul Ministerului Culturii la gestionarea şi înstrăinarea în favoarea agenţilor economici privaţi a obiectelor ce constituie patrimoniul cultural al ţării.

În rezultat, procurorii au constatat mai multe ilegalităţi.

La 7 noiembrie 2008 între S.A. „Circul din Chişinău" şi Compania cu capital străin Pesenex Developments Limited a fost încheiat un contract de uzufruct, conform căruia ultimei i s-au transmis în posesie şi folosinţă pe un termen de 29 ani, cu dreptul de a obţine beneficii, imobilele din bd. Renaşterii, 33 mun. Chişinău, care constau din două clădiri cu teren aferent.

Analizând conţinutul contractului menţionat, se constată că acesta reprezintă un act juridic simulat, încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic (în speţă, un contract de comodat), deoarece legislaţia civilă prevede 3 modalităţi de contracte prin intermediul cărora poate fi transmisă posesia şi folosinţa asupra unor bunuri: 1 - locaţiunea (art.845 CC), 2 - arenda (art.911 CC) şi 3 - comodatul (art.859 CC). S-a mai constatat, că în cazul dat au fost încălcate şi prevederile Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii privind societăţile pe acţiuni,

Procuratura Generală a înaintat în instanţa de judecată în interesul Ministerului Culturii, o cerere privind declararea nulităţii contractului de uzufruct, respectiv aducerea părţilor în poziţii iniţiale.

De asemenea, s-a stabilit că în contradicţie cu prevederile legislaţiei, prin Ordinul Ministrului Culturii nr.20 din 31.01.2007, întreprinderea de stat „Circul din Chişinău" a fost reorganizată în societate pe acţiuni, în capitalul social al căreia au fost plasate clădirea circului şi terenul aferent, statul devenind proprietar al acţiunilor.

Procuratura Generală a înaintat o sesizare în adresa Ministerului Culturii pentru a întreprinde măsurile necesare privind modificarea formei organizatorico-juridice a SA„Circul din Chişinău" din societate pe acţiuni în întreprindere de stat şi solicitarea Agenţiei Proprietăţii Publice de a exclude „Circul din Chişinău" din lista întreprinderilor supuse privatizării, stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007.

Tot pe un termen de 29 ani, au fost transmise în folosinţă, administrare şi posesie imobilele din str. Puşkin, 24 şi Alexandru cel Bun, 18 mun. Chişinău, prin încheierea a două contracte la 23.09.2009 de către administraţia Î.S. "Agenţia de Impresariat" cu Fundaţia „Viitorul Moldovei". Contractele de transmitere a imobililor au fost încheiate de către conducerea Î.S. "Agenţia de Impresariat" cu mai multe încălcări de lege, inclusiv în lipsa acordului Ministerului Culturii, care este fondatorul întreprinderii.

Procuratura Generală a înaintat în instanţa de judecată, în interesul Ministerului Culturii, o cerere de chemare în judecată în vederea anulării contractelor menţionate.

Pe faptul înstrăinării ilegale a monumentului de stat - „Palatul Grinfeld Daculov Rîşcanu", amplasat în mun. Chişinău, str. Bucureşti 62, procuratura Anticorupţie la 23.10.2009 a dispus începerea urmăririi penale în baza art.328 alin.(1) Cod penal. Concomitent, Procuratura Generală a înaintat la Curtea de Apel Economică o acţiune civilă, în interesul Ministerului Culturii, privind recunoaşterea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului menţionat, încheiat la 22.07.2009 între Agenţia Proprietăţii Publice şi ÎCS „Maxelegant" SRL şi a actelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Controlul legalităţii fondării şi gestionării de către factorii de decizie a SA„Centrul Teatral Luceafărul" a patrimoniului şi finanţelor întreprinderii, la 01.03.2010 Procuratura Generală a dispus începerea urmăririi penale în privinţa ex-factorilor de decizie ai Ministerului Culturii în baza art.328 alin.(3) lit.d) Cod penal - depăşirea atribuţiilor de serviciu, soldate cu urmări grave.

La fel, ca rezultat al încălcărilor depistate pe faptul dobândirii ilicite de către SRL„Invizibil" a bunurilor SA„Centrul Teatral Luceafărul" în proporţii deosebit de mari, Procuratura Generală la 01.03.2010 a dispus începerea urmăririi penale în baza art.190 alin.(5) Cod penal - escrocheria şi conform art.335 alin.(3) lit.b) Cod penal - abuz de serviciu, soldat cu urmări grave.

Cauzele penale şi acţiunile civile menţionate sînt luate la controlul Procuraturii Generale.

Despre ilegalităţile constatate şi măsurile întreprinse Procuratura Generală a informat conducerea statului, anunţă Serviciul de presă al Procuraturii Generale.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus