Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.11.2009

Proiectul Dispoziţiei Guvernului ”Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de eliminare a constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri”

În scopul realizării obiectivelor stipulate în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2009-2013”, Ministerul Economiei a elaborat Planul de acţiuni de eliminare a constrîngerilor de ordin administrativ în mediu de afaceri.

Planul este propus de a fi aprobat prin dispoziţie a Guvernului, întru organizarea activităţii interne a acestuia, conform prevederilor articolului 30 din Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990.

Acţiunile din Plan au fost elaborate în baza propunerilor parvenite de la colaboratorii Ministerului Economiei, consultanţii Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare (EIR), membrii Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi unele autorităţi ale administraţiei publice centrale.

La întocmirea Planului s-a ţinut cont de prevederile documentelor după cum urmează:
• Note de politici pentru Guvern/mai 2009;
• Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2009-2013”;
• Proiectul planului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011;
• Raportul Secretariatului EIR „Propuneri privind îmbunătăţirea mediului de afaceri”/octombrie 2009;
• Cartea Albă 2009/octombrie 2009;
• Planul de acţiuni în vederea realizării prevederilor Memorandumului privind politicile economice şi financiare.

Autorităţile administraţiei publice centrale urmează urgent să elaboreze planuri interne de implementare.
Realizarea Planului va contribui la eliminarea impedimentelor în calea desfăşurării afacerilor, demonopolizarea importului şi exportului, implementarea tehnologiilor contemporane pentru raportare în scopul minimizării cheltuielilor de timp şi bani ale agenţilor economici.

Concomitent se va îmbunătăţi poziţia Republicii Moldova în clasamentele internaţionale privind libertatea mediului de afaceri, factor luat în consideraţie de investitori.
 

Toate obiecţiile, comentariile şi propunerile sunt asteptate la adresa electronică a dlui Mihail Onu: onu@mec.gov.md


Proiect Dispozitie.doc

cuvinte-cheie: eliminare | constrangeri

Comentarii (0)

 

Related news

Sus