Trimite e-mail | Printeaza
Politic
15.09.2009

Declaraţie privind principiile politice de restabilire a unităţii civice şi soluţionarea paşnică a problemei transnistrene

Proiectul documentului a fost remis de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova "Alianţei pentru Integrare Europeană" cu scopul neadmiterii unor alegeri parlamentare anticipate.

Reieşind din înţelegerea faptului că realizarea restabilirii integrităţii teritoriale şi a unităţii civice în Republica Moldova, reprezintă o premisă fundamentală a ireversibilităţii statalităţii moldoveneşti, modernizării social-economice, integrării europene şi dezvoltării democratice,

Conştientizînd responsabilitatea pentru restabilirea consensului social în problema dată,
Majoritatea parlamentară (Partidele Liberal Democrat, Liberal, Democrat, precum şi Alianţa Moldova Noastră) şi opoziţia (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) au convenit asupra necesităţii consolidării tuturor eforturilor pentru formarea unei poziţii politice comune în problema dată.

Puterea şi opoziţia reiese din faptul că adoptarea unei asemenea poziţii comune reprezintă nu doar una din condiţiile determinante pentru realizarea parteneriatului constructiv dintre opoziţie şi putere, dar şi un factor determinant al stabilizării situaţiei politice în Moldova şi securităţii regionale în jurul ei. În acelaşi timp, majoritatea parlamentară (Partidele Liberal Democrat, Liberal, Democrat, precum şi Alianţa Moldova Noastră) garantează că în realizarea politicii sale pentru reintegrarea statului moldovenesc va respecta următoarele poziţii:

1. Restabilirea unităţii civice şi a integrităţii teritoriale exclusiv prin mijloace paşnice, bazate pe standardele şi valorile democratice, susţinerea fermă şi echilibrată din partea comunităţii internaţionale (în formatul cinci plus doi) şi disponibilitatea de a acorda Transnistriei statutul special de republică în cadrul Republicii Moldova.

2. Înţelegerea faptului că în Republica Moldova există o societate polietnică şi ţara este obligată să respecte necondiţionat angajamentele sale internaţionale în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor săi, inclusiv persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale. Republica Moldova garantează dreptul la păstrarea limbii materne, crearea condiţiilor pentru studierea şi dezvoltarea acesteia.

3. Convingerea că neutralitatea constituţională a Republicii Moldova reprezintă cea mai importantă şi indiscutabilă condiţie, atît pentru reintegrarea statului moldovenesc, precum şi în egală măsură, pentru dezvoltarea ulterioară postconflict. În acest context, orice declaraţie politică sau acţiuni ale politicienilor în parte, sau ale partidelor politice, care presupune renunţarea Republicii Moldova la neutralitate şi aderarea ţării în orice perspectivă istorică la unele sau alte blocuri şi organizaţii politico-militare, vor fi apreciate drept opunere premeditată reunificării statului moldovenesc, provocarea separatismului şi destabilizarea situaţiei politice în societatea moldovenească.

4. Conştientizarea faptului că doar demilitarizarea completă, treptată şi coordonată a părţilor în conflict, lichidarea în primul rînd a armamentului greu şi a tehnicii militare, reducerea considerabilă a personalului unităţilor militarizate, reorganizarea armatei naţionale în unităţi specializate cu destinaţie de pacificare, precum şi implementarea programelor speciale de reabilitare socială a militarilor - reprezintă una din garanţiile fundamentale şi de perspectivă îndelungată pentru nereînceperea conflictului.

5. Înţelegerea faptului că disponibilitatea de a fixa garanţii fundamentale de ordin juridic, politic, social şi economic populaţiei din Transnistria, reprezintă cea mai importantă contribuţie în realizarea unităţii civice şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

În sfera garanţiilor economice: Republica Moldova reconfirmă că toată proprietatea de care dispun locuitorii Transnistriei, capacităţile de producere, pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea toţi agenţii economici din regiune, nu reprezintă şi nici nu poate să reprezinte obiect al revendicărilor din partea Republicii Moldova. În contextul soluţionării definitive a problemei transnistrene, Republica Moldova garantează agenţilor economici din Transnistria recunoaşterea legislativă în bază declarativă a drepturilor de proprietate asupra tuturor obiectelor şi întreprinderilor, care au trecut în Republica Moldova înregistrarea temporară sau permanentă.

În sfera garanţiilor sociale: Republica Moldova garantează păstrarea nivelului de protecţie socială înregistrat (salariile, pensiile, bursele, facilităţile sociale, indemnizaţiile, adaosurile, asistenţa medicală şi accesul la alte servicii sociale) pentru toată populaţia Transnistriei. În acelaşi timp, nivelul protecţiei sociale în Transnistria nu trebuie să fie mai jos de cel stabilit de legislaţie pe întreg teritoriul ţării.

În sfera garanţiilor politice, Transnistriei i se acordă dreptul de a ieşi din componenţa Republicii Moldova în cazul refuzului benevol a ultimei de la independenţă, integritate teritorială şi statutul de subiect al dreptului internaţional.
6. Dezvoltarea concretă a politicii Republicii Moldova spre consolidarea măsurilor de încredere cu Transnistria pe întreg spectru de interacţiune: în domeniul economic şi comerţ, infrastructură, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, educaţie, agricultură, mediu înconjurător. Înţelegerea faptului că realizarea activă a măsurilor în cauză trebuie să fie îmbinată cu consolidarea continuă a spaţiului vamal unic, intensificarea controlului operaţiunilor de import-export în regiune şi posibila extindere a funcţiilor Misiunii EUBAM.

Consimţămîntul majorităţii parlamentare de a garanta respectarea principiilor şi condiţiilor enunţate mai sus şi a condiţiilor pentru soluţionarea problemei transnistrene, permite opoziţiei parlamentare în persoana Partidului Comuniştilor din Republica Moldova să desfăşoare politica parteneriatului larg, constructiv şi de perspectivă cu toate ramurile puterii legislative şi executive, în egală măsură şi folosirea experienţei sale şi capacităţile profesionale pentru contribuţia activă în acest proces.

Prezenta declaraţie intră în vigoare din data aprobării sale prin Hotărîre de Parlament.

 

cuvinte-cheie: PCRM

Comentarii (5)

 

Related news

Sus