Trimite e-mail | Printeaza
Politic
28.08.2009

Discursul preşedintelui Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, în cadrul şedinţei de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a

Stimaţi deputaţi, stimaţi reprezentanţi ai corpului diplomatic, ai mass-media, onorată asistenţă,

Participăm astăzi la unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Republicii Moldova din ultimul deceniu. Constituirea Parlamentului de legislatura a XVIII-ea reprezintă începutul desprinderii de totalitarism şi reverimentul democraţiei în ţara noastră, după 8 ani de dictatură personală. Intervine o perioadă complicată şi responsabilă. Vom avea nevoie de implicarea sinceră şi dezinteresată a tuturor celor care năzuiesc reaşezarea ţării pe făgaşul dezvoltării democratice normale. Am toată convingerea că ne va reuşi acest lucru prin consolidarea forţelor democratice, prin atragerea potenţialului uman necesar pentru realizarea acestui deziderat, prin depăşirea ambiţiilor personale şi de grup.

Partidul Liberal Democrat din Moldova a apărut ca o necesitate firească a societăţii. Noi reprezentăm expresia voinţei politice a noilor generaţii, care înţeleg politica ca pe o manifestare a responsabilităţii şi un mod eficient de a lucra în serviciul ţării şi al cetăţeanului. Ne-am propus atunci să fim alături de oameni şi ne-am ţinut de cuvînt. Regimul a încercat să ne distrugă. Peste 2000 de membri ai partidului au fost supuşi presiunilor de către Procuratură, SIS, CCCEC şi alte organe de forţă, s-au fabricat dosare penale, s-au făcut exproprieri ilicite, dar n-am îngenunchiat, pentru că am avut sprijinul cetăţenilor. La alegerile din 29 iulie, noi am primit mandatul din partea cetăţenilor şi am venit în Parlament nu pentru a ne bate pentru funcţii. Scopul nostru este unul mult mai important: să oferim Moldovei soluţia politică a procesului de renaştere şi modernizare a ţării, de refacere morală a societăţii noastre.

Fosta guvernare a dorit să-şi păstreze cu orice preţ puterea şi influenţa. Provocările din aprilie au fost organizate pentru a menţine la putere regimul comunist. Organizatorii acestora au dorit să discrediteze tot ce înseamnă democraţie şi demnitate în Republica Moldova. Prin teroarea declanşată de către maşinăria represivă a regimului după aceste evenimente, comuniştii au încercat să înăbuşe orice manifestare de împotrivire. Evenimentele din aprilie au arătat faţa adevărată a comuniştilor, ura lor  faţă de propria ţară şi faţă de propriii cetăţenii. Oamenii au dat apreciere acestor evenimente prin votul lor din 29 iulie, cînd peste jumătate dintre alegătorii au optat în favoarea libertăţii şi democraţiei. Faptul că pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova au votat la alegerile din 29 iulie 262000 de cetăţeni demonstrează încrederea alegătorilor în forţa partidului nostru şi în programul nostru politic.
 
Stimaţi colegi,

Guvernării liberal-democrate îi revine sarcina să reabiliteze noţiunile de democraţie şi reformă compromise de comunişti. Avem datoria să scoatem ţara din obscurantismul totalitar şi să refacem imaginea Republicii Moldova în lume.   

Vom demara procesul integrării europene autentice, asigurînd pas cu pas implementarea reformelor profunde pe plan intern. Partidul Liberal Democrat, prin întregul său potenţial, alături de colegii din cadrul Alianţei pentru Integrare Europeană, este gata să-şi asume această responsabilitate. În cel mai scurt timp vom restabili relaţiile cu instituţiile internaţionale, inclusiv cu cele financiare, şi vom purcede la crearea unor canale eficiente de comunicare şi colaborare cu cele mai importante cancelarii europene şi internaţionale. De asemenea, vom redimensiona şi vom revigora relaţiile cu Uniunea Europeană şi cu celelalte organisme europene pentru a asigura ireversibilitatea proceselor integraţioniste în ţara noastră şi pentru a implica plenar Republica Moldova în toate programele şi politicile regionale şi continentale ale Uniunii Europene. Noi vom elabora o foaie de parcurs cu obiective clare şi exacte privind integrarea europeană. Vom restabili, de asemenea, bunele relaţii cu ţările vecine.

Un obiectiv important al guvernării liberal-democrate îl constituie decomunizarea ţării prin reabilitarea instituţiilor democratice şi crearea statului de drept. Vom asigura independenţa justiţiei, pentru a asigura protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Vom deideologiza audiovizualul public şi vom asigura crearea tuturor condiţiilor necesare pentru consolidarea independenţei şi libertăţii mass-media. Urmează a fi relansat dialogul cu societatea civilă, iar capacităţile din mediul neguvernamental vor fi implicate în realizarea actului guvernării. Colaborarea cu societatea civilă se va baza pe încredere reciprocă şi urmează a fi orientată spre realizarea obiectivelor strategice ce stau astăzi în faţa guvernării, dar şi a întregii societăţi.

În domeniul administraţiei centrale şi locale vom asigura funcţionalitatea acestor structuri şi vom purcede imediat la demontarea verticalei puterii pentru a asigura autonomia locală reală. Vom elimina practica angajării pe principii politice şi vom constitui un corp stabil de funcţionari publici care să lucreze în serviciul cetăţeanului.  
 
Stimaţi deputaţi,

Societatea aşteaptă de la noi acţiuni hotărîte. Sunt convins că  guvernarea Alianţei Pentru Integrare Europeană va face faţă provocărilor crizei economice şi financiare, amplificate prin politica iresponsabilă şi iraţională a guvernării precedente. Vom purcede la demonopolizarea imediată a activităţilor economice, inclusiv a importurilor şi exporturilor, şi la eliminarea tuturor barierelor netarifare în calea dezvoltării antreprenoriatului. Avem nevoie de un pact social cu mediul de afaceri în vederea creării parteneriatelor multiple pentru depăşirea efectelor crizei, dar şi de un parteneriat strategic pentru dezvoltarea ţării.

Suntem obligaţi să ne asumăm responsabilităţi clare în sfera socială. Chiar dacă primim o moştenire dezastruoasă în acest domeniu, transmitem astăzi un mesaj clar către cetăţeni: plata salariilor şi a pensiilor va fi efectuată integral şi la timp.

Ieri s-au împlinit 18 ani de la declararea independenţei Republicii Moldova, dar şi astăzi o parte a teritoriului naţional se află în afara jurisdicţiei statului nostru. Problema reintegrării ţării şi a soluţionării definitive a diferendului transnistrean va constitui o prioritate pentru guvernarea democratică. Schimbarea paradigmei reglementării, relansarea procesului de negocieri şi consolidarea sprijinului internaţional pentru soluţionarea conflictului în conformitate cu interesele naţionale ale Republicii Moldova sunt obiectivele Partidului Liberal Democrat în acest domeniu.
 
Stimaţi colegi,

Am depăşit împreună această perioadă grea din istoria recentă a ţării noastre. Consecinţele guvernării precedente urmează a fi înlăturate rapid şi hotărît. Oamenii aşteaptă acest lucru şi vom acţiona în conformitate cu aşteptările lor. Vreau să mă adresez Partidului Comuniştilor cu îndemnul să dea dovadă de responsabilitate şi să se conformeze rezultatelor alegerilor. Este important ca acest partid să transfere în mod legal puterea exact aşa cum a preluat-o în 2001.

A venit timpul să întroducem noţiunea de morală în politică, să demonstrăm că se poate face politică cu respect pentru cetăţean şi pentru angajamentele asumate. Am convingerea că  prin manifestarea voinţei politice pentru reformarea cardinală şi profundă a societăţii noastre vom reuşi transformarea Republicii Moldova într-un stat democratic şi european.

Vă  mulţumesc pentru atenţie.     

cuvinte-cheie: Filat | PLDM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus