Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
15.06.2009

Ministerul Educaţiei şi Tineretului invită instituţiile şi organizaţiile de tineret din toată ţara să aplice la Concursul pentru Granturi Mici

Ministerul Educaţiei şi Tineretului invită instituţiile şi organizaţiile de tineret din toată ţara să aplice la Concursul pentru Granturi Mici, în scopul asigurării accesului tinerilor la servicii echitabile de educaţie non – formală, oportunităţi de dezvoltare multilaterală şi timp liber.

  I. Obiectivele concursului:
 • Promovarea ideilor noi de dezvoltare a tinerilor şi oportunităţi de implicare a acestora în acţiuni de tineret
 • Încurajarea participării plenare a tinerilor la viaţa comunităţii şi a societăţii.
 • Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor integrate pentru tineret
  II. Proiecte eligibile pentru acest program de granturi

  Ministerul Educaţiei şi Tineretului va finanţa proiectele adresate clar nevoilor de dezvoltare ale tinerilor.


  Sunt eligibile proiectele care se vor axa pe următoarele activităţi :
 • Dezvoltarea şi extinderea serviciilor sociale pentru tineri: consiliere psihosocială, informaţională, juridică etc.
 • Facilitarea accesului la informaţie a tinerilor prin extinderea serviciilor internet şi a altor mijloace de informare: ziare, radiouri şcolare etc.
 • Organizarea campaniilor informaţionale şi promoţionale pe arii socio-economice: orientarea profesională, promovarea modului sănătos de viaţă, prevenirea migraţiei ilegale în rîndul tinerilor etc.
 • Promovarea acţiunilor de voluntariat şi de dezvoltare a comunităţii
 • Organizarea seminarelor, trainingur-lor, şcolilor de vară cu caracter instructiv în scopul promovării valorilor umane şi naţionale, formării educatorilor de al egal al egal, abilităţilor antreprenoriale, cetăţeniei active, competenţelor de integrare socială şi profesională, protecţiei mediului etc.
 • Organizarea conferinţelor şi forumurilor tematice în domeniul politicilor de tineret.
 • Organizarea acţiunilor social-culturale şi activităţi de promovare a diversităţii culturale: Zilele Tineretului, Ziua Guvernării Tinerilor, Ziua Studentului, Ziua Voluntariatului, Jocuri Intelectuale etc.
 • Dezvoltarea autoguvernării studenţeşti şi consolidarea participării tinerilor la procesele decizionale.
 • Implementarea programelor internaţionale de tineret.

Proiecte ne-eligibile: Nu vor fi susţinute proiecte ce presupun activităţi generatoare de profit, activităţi cu caracter politic, religios şi de organizare a competiţiilor sportive.

  III. Participanţi eligibili
 • Centrele Naţionale de Resurse pentru Tineri şi alte instituţii care desfăşoară activităţi cu şi pentru tineri
 • ONG-uri şi asociaţii de tineret
 • Consiliile locale ale tinerilor(vor aplica prin intermediul unei organizaţii (asociaţii) obşteşti
  IV. Dimensiunea finanţării prin granturi mici


  Bugetul proiectului nu va depăşi suma de 30,000 mii MDL


  Fondurile nu pot fi utilizate pentru:

 • acoperirea nevoilor de capital, cum sunt lucrările de renovare sau construcţie
 • salarii sau venituri adiţionale destinate directorului de proiect sau reprezentanţilor autorităţilor locale
 • procurare de echipament (aparate electrice, electronice: computer, printer etc)
  V. Regulile concursului
 • Beneficiarii vor înainta rapoarte financiare şi narative finale şi interimare cu privire la implementarea proiectului, la cererea MET.
 • Proiectele trebuie sprijinite de comunitate printr-o contribuţie logistică şi financiară.
 • Directorul proiectului îşi va asuma angajamentele pînă la finalizarea proiectului.
 • Activităţile din cadrul proiectului se vor desfăşura în perioada august- noiembrie, 2009.
  VI. Criterii de analiză/evaluare a proiectelor


  Toate cererile de finanţare vor fi analizate conform următoarelor criterii esenţiale:
  - impactul proiectului asupra comunităţii (rezultatele proiectului);
  - nivelul de relevanţă pentru nevoile locale
  - gradul de implicare şi contribuţia comunităţii;
  - asigurarea durabilităţii şi continuităţii activităţilor din proiect după terminarea finanţării;
  - relaţiile de parteneriat cu Administraţia Publică Locală, alte instituţii şi organizaţii din comunitate, cu agenţii economici;
  - calitatea întocmirii cererii de finanţare şi alocarea eficientă şi rezonabilă a fondurilor;
  - inventivitatea şi originalitatea ideii de proiect;
  - capacităţile şi potenţialul echipei de implementare;
  - experienţa echipei în implementare a proiectelor;
  - mobilizarea eforturilor constructive comunitare;
  - reprezentare geografică proporţională;
  - gradul de dezvoltare a sectorului asociativ;
  - nivelul de dezvoltare a serviciilor pentru tineret ;
  - gradul de activism al membrilor comunităţii.

Data limită de prezentare a proiectelor - 8 iulie, 2009

  VII. Depunerea proiectelor

  Aplicanţii vor completa cererea de finanţare în forma solicitată.(Anexă)

  La cerere se anexează:

 • CV-ul instituţiei, organizaţiei
 • Copia certificatului de înregistrare
 • Scrisoare de garanţie de la partenerii sociali implicaţi (co-finanţatori)

Cererea va fi expediată sub formă electronică şi prin poştă:

  1.Electronic – prin internet/e-mail cu nu mai mult de 8 ataşamente (maximum 2MB) per e-mail, compatibil cu MS Word, Excel, şi/sau într-un mediu MS Windows (de preferat).
  Adresa e-mail:

  mariana.birsan@yahoo.com
  cornelia_badar@yahoo.com
  2.Prin poştă – pe suport de hîrtie la adresa poştală
  Ministerul Educaţiei şi Tineretului
  Str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Chişinău
  Direcţia Tineret (bir.424)

Decizia finală se va lua în termen de aproximativ o lună de la data limită de prezentare a proiectelor. Rezultate concursului vor fi afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Tineretului www.edu.md Domeniul Tineret

Proiectele ce nu corespund criteriilor anunţate nu vor fi acceptate la concurs.

ANEXĂ CERERE DE FINANŢARE

cuvinte-cheie: tineri | educatie

Comentarii (0)

 

Sus