Trimite e-mail | Printeaza
IT
10.03.2009

Moldova şi România îşi vor intensifica cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale

Guvernul de la Chişinău va iniţia negocieri pe marginea semnării cu România a unui Acord privind colaborarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale. Documentul menţionat urmează să înlocuiască Acordul între guvernele din Moldova şi România privind colaborarea şi cooperarea în domenul poştelor şi telecomunicaţiilor din 27 decembrie 1995.
 
Acordul menţionat prevede efectuarea schimblui de experienţă între cele două ţări în domeniul guvernării electronice, utilizării semnăturii digitale, a circulaţiei documentelor electorinice, comerţului electronic, achitziţiilor publice, informatizării instituţiilor de învăţămând şi promovării studiilor şi consultărilor la distanţă. De asemenea,  părţile vor coopera în domeniul creării, dezvoltării şi standardizării sistemelor informaţionale, precum şi promovării mărfurilor şi serviciilor, desfăşurării activităţilor de instalare, operare, gestinare, mentenanţă sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice ce intersectează hotarul între ambele state.

Documentul mai prevede crearea întreprinderilor mixte şi centrelor de cercetare ştiinţifică pentru realizarea proiectelor comune bilaterale în baza condiţiilor reciproc avantajoase, atragerea investiţiilor în domeniu, schimbul de experienţă în domeniul securităţii informaţionale şi proiecţiei datelor.

Părţile vor contribui la realizarea şi dezvoltarea traficului de comunicaţii electronice şi schimbul de corespondenţă scrisă, coler, trimiteri poştale internaţionale rapide, extinderea schimbului de transferuri băneşti, precum şi vor întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătăţirea formelor şi metodelor pentru accelerarea transportării şi livrării trimiterilor poştare, asgurarea integrităţii trimiterilor poştale şi a transferurulor poştale băneşti.

Totodată, părţile vor semna şi Protocolul adiţional între Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Moldovei şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale al României privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale. Acest document va contribui la realizarea eficientă a prevederilor Acordului menţionat şi va reglementa trecerea simplificată a frontierei de stat moldo-române şi aflarea provizorie pe teritoriul celor două state a personalului antrenat la lucrările de proiectare, instalare, mentenanţă şi /sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice.
 
Acordul şi protocolul adiţional vor fi valabile 5 ani, din momentul intrării în vigoare, iar acţiunea lor va fi prelungită tacit pentru următorii 5 ani, dacă niciuna dintre părţie nu va face notificările necesare.

cuvinte-cheie: comunicatii | cooperare | moldo-romana

Comentarii (0)

 

Related news

Sus