Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.03.2009

Asigurătorii consideră neîntemeiate învinuirile agenţiei naţionale pentru protecţia concurenţei în înţelegerea de cartel a asigurătorilor de autovehicule

Chişinău, 10 martie 2009. Uniunea Asigurătorilor din Moldova şi Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule consideră ca neîntemeiate învinuirile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei în încălcarea legislaţiei anti monopol şi în înţelegerea de cartel a asigurătorilor de răspundere civilă auto externă (Carte Verde).

ANPC a răspîndit în 3 martie 2009 un comunicat de presă prin care învinuieşte companiile de asigurări, membre ale Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde" în înţelegere de cartel la aplicarea preţurilor unice pentru certificatele de asigurare „Carte Verde". Suma amenzii, declarate de ANPC constituie 32,8 ml. lei. În acelaşi timp, în hotărîrea ANPC din 18.12.2008 este stipulat că finalizarea examinării cazului iniţiat conform Dispoziţiei nr. 112 din 25 septembrie 2008 se va efectua prin intentarea acţiunii în instanţa de judecată în temeiul lit. j) al art. 12 din Legea nr. 1103-XIX din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei.  Preşedintele Uniunii Asigurătorilor din Moldova, dl. Mihai Manoli a menţionat, că ANPC prin declaraţia sa prematură a cauzat prejudicii pieţei de asigurări din Moldova.

Cum consideră directorul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule Pavel Caţer, învinuirile ANPC privind înţelegerea între companiile membre ale sistemului de asigurări Carte Verde nu sunt întemeiate. Acordul între companii prevede tariful unic de calcul a primei de reasigurare pentru contractul Naţional  comun de reasigurare, prevăzut de criteriile garanţiilor financiare pentru membrii tranzitorii. În acelaşi timp, companiile de asigurări realizau certificatele Carte Verde reieşind din propria politică de preţuri. Însă ANPC nu a luat în consideraţie documentele şi argumentele prezentate de către companiile de asigurare şi continue să învinuiască asigurătorii în înţelegere de cartel. Asigurătorii sunt dispuşi să-şi demonstreze nevinovăţia în judecată.

Aplicarea tarifului unic de calcul este o practică internaţională admisă şi aplicată în toate ţările, care s-au aflat sub monitorizarea Consiliului Internaţional de Birouri. Astfel în Federaţia Rusă tariful este stabilit prin decizia ministerului Finanţelor, în Ukraina - prin dispoziţia Guvernului, iar în Belorusia - prin Decretul Preşedintelui. În Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2009, stabilirea tarifelor pentru asigurările obligatorii, inclusiv şi pentru asigurarea Carte Verde, de asemenea este transmisă organului de stat - Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Dl. Mihai Manoli a menţionat, că învinuirile neargumentate din parte ANPC submină încrederea consumatorilor faţă de asigurări în ţara noastră şi ştirbesc imaginea Moldovei în ochii partenerilor săi internaţionali. Asemenea situaţii  sunt percepute de către Consiliul Birourilor ca implicarea directă a organelor de stat în activitatea Biroului monitorizat, care conform prevederilor Recomandării nr. 5 este o organizaţie profesională independentă şi pot iniţia procedura de excludere a Republicii Moldova din sistemul Carte Verde, sau în cel mai reuşit caz, suspendarea temporară a calităţii de membru cu prelungirea termenului de monitorizare încă pentru 4 ani.

Informaţie. Sistemul Internaţional de asigurare de răspundere civilă auto „Carte Verde" funcţionează din 1951. Scopul principal este de a regulariza pretenţiile persoanelor păgubite ca urmare a accidentelor de circulaţie, cu participarea automobiliştilor străini, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării producerii accidentului.   Birourile Naţionale „Carte Verde" sunt membre ale organizaţiei unice - Consiliul Birourilor din Bruxelles, care activează sub egida Grupului de lucru pentru transportul rutier al Comitetului pentru transport terestru al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa. Membri ai Sistemului  „Carte Verde" sunt 45 de ţări: Federaţia Rusă, toate statele Europene, Israel, Marocco, Tunis şi Iran.

În Moldova sistemul Carte Verde funcţionează începînd cu 2001. Atribuţiile Biroului Naţional Carte Verde pînă în 2009 au fost delegate Agenţiei Naţionale a Asigurătorilor de răspundere civilă auto „ARCA", iar din 16 ianuarie 2009, Agenţia Naţională „ARCA" a fost redenumită în Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.  În cadrul Biroului Naţional, în calitate de emitenţi a certificatelor Carte Verde participă patru companii - Asito, Moldasig, Moldova Astrovaz şi Grawe Carat Asigurări.  Volumul primelor  subscrise în 2008 în asigurarea Carte Verde a constituit 158, 0 ml. lei.  Pe parcursul anului au fost achitate despăgubiri de asigurare în suma de 58,0 ml. lei. Din primele încasate a fost plătită prima de reasigurare în suma  21,7 ml. lei. Daunele avizate dar neachitate la finele anului 2008 constituie 58,3 ml. lei. Experienţa arată, că peste 50 la sută din despăgubiri sun înaintate spre plată în anul următor celui de gestiune. Reieşind din aceasta, volumul despăgubirilor de asigurare pentru contractele încheiate în 2008  poate depăşi120,0 ml. lei.   

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus