Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
11.02.2009

CEC a aprobat Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare

Potrivit Regulamentului, agenţiile de publicitate pot oferi concurenţilor electorali spaţiu pentru publicitate electorală pe panourile publicitare private, care să nu depăşească 10% din spaţiul disponibil pentru fiecare concurent. Plata percepută de agenţiile de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale nu trebuie să depăşească plata obişnuită pentru publicitatea comercială. Dreptul de amplasare a publicităţii electorale contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza achitării prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de agentul de publicitate cu concurentul electoral.
 
Totodată, documetnul prevede că afişajul electoral pe domeniul privat este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al posesorilor, iar plasarea afişajului electoral pe partea exterioară a unităţii de transport se efectuează în urma unei coordonări cu Direcţia poliţie rutieră a Ministerului Afacerilor Interne, care va soluţiona cererea în termen de 3 zile de la prezentare.

Amplasarea afişajului electoral în locurile publice va fi asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, care sunt obligate în termen de 3 zile de la data înregistrării concurentului electoral, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral. Autorităţile locale trebuie sa asigure ca locurile speciale de afişaj să fie situate în locuri publice frecventate de cetăţeni, fără deranjarea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.
De asemenea, Regulamentul prevede că panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii, fiecare panou fiind divizat în suprafeţe egale pentru toţi concurenţii electorali. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou publicitar proprietate publică este de 1 metru pătrat.

Se interzice amplasarea afişelor electorale: în transportul public de călători proprietate publică, pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate, în încăperile în care sunt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea, pe garduri, îngrădiri, stâlpi şi alte tipuri de construcţii, precum şi pe  dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate.

Totodată, sunt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus