Trimite e-mail | Printeaza
IT
04.02.2009

În 2008, 201 companii au primit dreptul de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a autorizat, în 2008, 201 companii pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor în acest domeniu. Comparativ cu anul 2007, numărul companiilor autorizate, în 2008, s-a redus cu 26,6%. La finele anului trecut numărul total al companiilor autorizate de ANRCETI a constituit 1209.

Specialiştii Agenţiei explică situaţia dată prin schimbările operate, anul trecut, în procedura de autorizare a doritorilor de a activa pe această piaţă. În perioada 1 ianuarie - 10 iunie 2008, Agenţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a acordat, ca şi în anii trecuţi, licenţe pentru patru genuri de activitate: telefonie fixă, telefonie mobilă, informatică, posturi de radio şi TV. Pentru aceste genuri de activitate Agenţia a eliberat 152 de licenţe solicitate de 139 de companii. După 10 iunie 2008, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001, Agenţia a început să acorde licenţe doar pentru două genuri de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei : (i) sisteme şi resurse informaţionale automatizate de importanţă statală; (ii) produse program, echipamente şi sisteme informatice de importanţă statală. În intervalul 10 iunie - 31 decembrie 2008, Agenţia a eliberat licenţe de activitate în acest domeniu pentru 14 companii.

Începând cu 15 septembrie 2008, odată cu intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, stabilit de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Agenţia a autorizat, cu aplicarea prevederilor noului regim, până la 31.12.08, 48 de companii pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Majoritatea absolută - 40 de companii - au primit dreptul de a furniza servicii publice de comunicaţii electronice, dintre care 21 - servicii de acces la Internet, 13 - servicii de programe audiovizuale, restul - servicii de transmisiuni date, de telefonie şi de linii închiriate.

Aplicarea regimului de autorizare generală a redus la minimum cheltuielile suportate de doritorii de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice. Dacă anterior licenţele pe gen de activitate erau eliberate de către Agenţie contra unei taxe stabilite şi aveau un termen de valabilitate de cinci ani, atunci autorizarea generală nu are limitare în timp şi se efectuează fără plată. Conform acestui regim, doritorii de a furniza reţele sau servicii publice de comunicaţii electronice, transmit la Agenţie o notificare cu privire la această intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii. Agenţia în cel mult 7 zile de la data efectuării notificării eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip, ce confirmă depunerea notificării de către solicitant şi înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, după care solicitantul este considerat furnizor de reţele sau de servicii publice indicate în notificare.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Agenţia mai eliberează, la cerere, furnizorilor autorizaţi de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, licenţe de utilizare a resurselor de numerotare, a canalelor sau frecvenţelor radio. Detaliile despre aceste şi alte aspecte legate de reglementarea pieţei de comunicaţii electronice vor fi incluse în Raportul privind activitatea Agenţiei în anul 2008, care va fi făcut public până la finele lunii aprilie, relatează Serviciul de presă al ANRCETI.

 

 

cuvinte-cheie: ANRCETI

Comentarii (0)

 

Related news

Sus