Trimite e-mail | Printeaza
Social
28.01.2009

Experţii IDIS Viitorul semnalează cele mai presante 100 de probleme ale anului 2008

Experţii IDIS Viitorul semnalează cele mai presante 100 de probleme ale anului 2008

Optimismul social, atât de necesar pentru definirea şi consolidarea cursului european în RM s-a diminuat, sub povara insucceselor economice şi propagandei excesive a modelului de democraţie minimalistă, preferată de către autorităţi. Acestea sunt, în temei, principalele concluzii ale studiului IDIS „Viitorul” „100 cele mai presante probleme în RM în 2008”, prezentat miercuri, 28 ianuarie 2009, în cadrul unei conferinţe de presă.

Studiul tratează cele mai presante probleme, aflate  în topul agendei publice pe parcursul anului 2008, structurate pe următoarele domenii de interes:

Politic. În calitate de expert al IDIS „Viitorul”, Vitalie Grosu constată că abuzurile comise în anul 2008 în raport cu ziariştii din RM au crescut în număr, devenind o practică tolerată de organele statului la scară naţională. Expertul anticipează o înrăutăţire a situaţiei ziariştilor, ca urmare a involuţiilor manifestate în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar şi a apropierii scrutinului general din aprilie 2009. Condiţia mass-media reflectă, de altfel, şi situaţia cetăţenilor simpli, spectatori ai unor intense conflicte politice, în RM, dar fără ca rezultatul acestor tensiuni să afecteze pozitiv calitatea vieţii şi protecţia individului contra abuzurilor administrative. O altă problemă presantă este cea a lipsei transparenţei şi controlului public asupra majorităţii autorităţilor publice. „Ceea ce a trezit îngrijorări majore în societate este lipsa de transparenţă a unor instituţii implicate direct în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, selectarea presei în funcţie de proximitatea ideologică, filtrarea informaţiei, şi crearea unor obstacole importante, în special legate de funcţionarea Preşedinţiei, Ministerul Reintegrării şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Astfel se explică de ce a rămas îngropat proiectul unei cooperări mai strânse dintre stat şi societatea civilă, de ce legislaţia cu privire la accesul la informaţie este sfidată chiar de către instituţiile care, potrivit statutului lor, ar fi trebuit să-l aplice şi să-l preţuiască.”, afirmă Vitalie Grosu.

Suprimarea opoziţiei politice a împiedicat funcţionarea normală a instituţiilor publice de diferit nivel şi a afectat imaginea Republicii Moldova, menţionează totodată expertul IDIS: „Ce modificări legislative trebuie operate pentru a împiedica implicarea organelor de stat în conflictele politice dintre guvernare şi partide? Cum putem crea condiţiile favorabile, care ar garanta responsabilitatea puterii centrale?”

Nereformarea sectorului de securitate s-a impus în calitate de problemă presantă în 2009. Asta după adoptarea unei noi Concepţii a Securităţii Naţionale, care nu se deosebeşte net de precedenta. Autorităţile continuă să manifeste aceeaşi atitudine părtinitoare şi deficientă, în contextul crizei identitare, subliniază Vitalie Grosu.

Economic. „Analiza domeniului economic relevă o legătură directă între îngrijorările exprimate de populaţie şi criza financiară mondială. Impactul crizei financiare asupra economiei reale a Republicii Moldova pare să fie cu mult mai mare decât s-a admis anterior. În pofida asigurărilor date de Guvern, precum că R. Moldova nu va fi afectată de criză, simptomele acesteia s-au făcut resimţite, în societate şi industrie, în comerţ şi agricultură.”, afirmă expertul IDIS Mihail Şalvir. Una din cele mai presante contradicţii este lupta BNM contra inflaţiei. Aceasta duce la aprecierea valutei naţionale, contribuind astfel la sărăcirea populaţiei, susţine Şalvir.

La capitolul probleme economice persistente, Şalvir menţionează: investiţii insuficiente în infrastructura drumurilor, politici agricole incoerente, preţuri europene la gaze naturale. Anti-recordul recent stabilit la deficitul balanţei comerciale, de 3 miliarde USD, pare să continue să se prăbuşească: „Ca urmare a crizei economice mondiale, se anticipează încetinirea fluxului de remitenţe, şi acest fapt se va răsfrânge negativ asupra finanţării deficitului comerţului exterior. Pe termen mai îndelungat, aceasta poate afecta consumul gospodăriilor casnice şi, respectiv, volumul importurilor.”, este de părere expertul IDIS Mihail Şalvir.

Social. În 2008 populaţia resimte aceleaşi probleme sociale ca şi în anul precedent. Populaţia RM continuă să se confrunte cu o criză demografică profundă. Din 1991, populaţia ţării s-a redus cu apr. 350 mii de oameni, constată sociologul Diana Cheianu-Andrei: „Securitatea demografică a Republicii Moldova este în pericol, iar acţiunile întreprinse până acum nu pot servi nici ca paleative. Din cauza lipsei de rezultate a politicii demografice naţionale, suntem martorii unui fenomen dramatic de depopulare a ţării, îmbătrânirea rapidă a populaţiei rurale şi urbane, având drept efecte imediate creşterea dezechilibrului structurii pe vârste şi sexe, sporirea presiunii economice asupra populaţiei economic active. După 2012 numărul şi ponderea populaţiei apte de muncă se va reduce.”

O altă problemă socială presantă, evidenţiată de expertul IDIS Olesea Cruc, este condiţia socială a bătrânilor: „În condiţiile actualului sistem de pensionare, a fi bătrân înseamnă a fi sărac. Costurile serviciilor de întreţinere a locuinţelor ating, iar frecvent depăşesc chiar suma primită ca pensie. Indexarea anuală a pensiilor nu aduce bucurii în casele oamenilor în etate, ci creează doar iluzii. Asta fiindcă cuantumul pensiilor creşte, iar puterea de cumpărare scade.”

Problemele nou-apărute în 2008 sunt: costul ridicat al vieţii în RM, tendinţele de exod a creierelor tinere, condiţia incertă a tinerilor în contextul Anul Tineretului. Olesea Cruc remarcă totuşi o soluţionare parţială a problemei delincvenţei juvenile, integrării sociale a persoanelor cu disabilităţi, asta datorită eforturilor organizaţiilor internaţionale.

Relaţii externe. Expertul IDIS Carolina Ungureanu susţine că şi în 2008 RM a avut de suferit de pe urma imaginii sale negative. Astfel, topul tematicilor cu referire la Republica Moldova în mediile străine, în anul 2008, întrunesc aceleaşi subiecte precum: nivelul sărăciei, traficul de fiinţe umane şi de organe, conflictul transnistrean. „Impactul direct al imaginii negative a RM în presa străină întreţine o atitudine negativă, eronată a populaţiei de pe mapamond despre noi. O ţară nu poate vorbi despre procesul de integrare europeană, despre o etichetare pozitivă din partea mass-media europene, în lipsa unor eforturi interne vizibile.”, remarcă expertul IDIS. Printre cele mai presante probleme în domeniul relaţiilor externe, sunt menţionate: lipsa coerenţei şi eficienţei cooperării regionale a Republicii Moldova în Sud-Estul Europei, precum şi continuarea monitorizării Consiliului Europei. O problemă nou-apărută pe agenda publică este impactul conflictului armat ruso-georgian asupra RM

Implementarea cercetării. Cele 100 de probleme tratate au fost selectate în urma analizei de conţinut a mass-media. Criteriile de care s-au ghidat experţii sunt: frecvenţa apariţiei, impactul, dinamica, gradul de escaladare a problemei. Acest produs inteligent oferă pentru al 3 an consecutiv perspectiva unei radiografii comparative şi sintetice asupra schimbărilor care intervin în societatea RM. Studiul serveşte interesului pentru creşterea responsabilităţii decidenţilor prin utilizarea unor tehnici superioare de evaluare a problemelor RM, evaluării impactului unor decizii care implică costuri, şi monitorizarea percepţiei subiective asupra procesului decizional. Totodată, intenţia autorilor acestui studiu este de a încuraja reflecţia critică şi abordarea comparativă la elaborarea de politici publice eficiente şi efective, precum şi la creşterea calitativă a nivelului dezbaterilor publice pe aceste teme de interes. Studiul a fost elaborat cu sprijinul  Fundaţiei Friedrich Ebert.

cuvinte-cheie: probleme | IDIS Viitorul

Comentarii (0)

 

Related news

Sus