Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
26.01.2009

Activitatea Ministerului Justiţiei în anul 2008 a fost caracterizată drept satisfăcătoare

26.01.09

Comunicat de presă

Prim-ministrul Zinaida Greceanîi a caracterizat activitatea Ministerului Justiţiei în anul 2008 drept satisfăcătoare.

Aprecierea a fost făcută în cadrul şedinţei Consiliului colegial al ministerului, unde a participat astăzi Primul ministru.

Ministrul Justiţiei, Vitalie Pîrlog, a menţionat în raportul său de activitate pentru anul 2008, că activitatea Ministerului Justiţiei a fost orientată spre asigurarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul realizării  reformei judiciare şi de drept, efectuarea expertizei judiciare a proiectelor de acte normative prezentate Guvernului, elaborarea proiectelor de legi şi de alte acte normative în domeniul justiţiei, coordonarea activităţii interministeriale pentru promovarea politicii de integrare europeană a Republicii Moldova.

În acest domeniu în ultimii ani au fost adoptate un şir de acte legislative, care au stat la baza creării unor mecanisme noi pentru Republica Moldova, precum: probaţiunea, medierea, asistenţa juridică garantată de stat, a menţionat Vitalie Pîrlog. Totodată, au fost create un şir de instituţii noi în domeniul respectiv: Institutul Naţional al Justiţiei, Departamentul de Administrare Judecătorească, Centrul de Armonizare a Legislaţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, a precizat ministrul.

Vitalie Pîrlog a menţionat că realizările obiectivelor menţionate au fost stabilite în 16 documente de politici naţionale şi sectoriale.

Ministrul a specificat că în pofida rezultatelor pozitive înregistrate, în activitatea Ministerului Justiţiei există deficienţe.

„Astfel, există unele lacune în procesul de cooperare cu alte autorităţi publice în cadrul identificării soluţiilor reciproc acceptabile la elaborarea şi promovarea unor proiecte de acte normative, situaţia în domeniul penitenciar mai rămîne tensionată şi necesită eficientizarea măsurilor în vederea racordării sistemului la standartele internaţionale, a precizat Vitalie Pîrlog.

Prim-ministrul , Zinaida Greceanîi a menţionat că, una din priorităţile de bază a promovării politicii de integrare europeană o constituie armonizarea legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară, iar în realizarea acestui deziderat, pentru anul 2008 practic nu există restanţe.

Totodată Premierul a specificat că „obţinerea rezultatelor bune la capitolul teorie sînt plasate însă în umbră atîta timp cît în practică aceste rezultate nu sînt destul de înalte", referindu-se la evoluţia cazurilor contra Moldovei la Curtea Europeană pentru drepturile Omului.

Potrivit  Premierului, numărul  acestora este în creştere inclusiv  din cauza neexecutării deciziilor judecătoreşti, domeniu în care mai există rezerve. 

Zinaida Greceanîi a precizat că pentru a eficientiza activitatea Departamentului de executare a deciziilor judecătoreşti, Guvernul a susţinut iniţiativa Ministerului Justiţiei în privinţa avansărilor cheltuielilor de executare de către creditor.  

Printre priorităţile de bază, pentru anul 2009, Premierul a menţionat necesitatea facilitării accesului la serviciile notariale a populaţiei cu venituri mici, în special la sate.

Premierul a subliniat că toate măsurile, stabilite în documentele de politici naţionale în domeniul justiţiei, aprobate în anii precedenţi, urmează a fi implementate eficient şi în anul 2009.

Serviciul de presă al Guvernului

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus