Trimite e-mail | Printeaza
Politic
23.12.2008

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, Comandant Suprem al Forţelor Armate, a participat la şedinţa Consiliului Colegiului Militar al Ministerului Apărării

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, Comandant Suprem al Forţelor Armate, a participat la şedinţa Consiliului Colegiului Militar al Ministerului Apărării, în cadrul căreia a fost făcut bilanţul activităţii Armatei Naţionale în anul 2008 şi trasate sarcinile pentru anul 2009.

În discursul rostit Preşedintele a făcut o retrospectivă a principalelor realizări ale Armatei Naţionale, remarcînd evoluţiile pozitive înregistrate în reformarea şi modernizarea Armatei Naţionale, începînd cu anul 2001. Vladimir Voronin a menţionat că în această perioada nu numai că a fost oprit procesul de degradare continuă a Forţelor Armate, ci s-a schimbat conceptual însăşi abordarea de către stat a problemei militare şi, nu în ultimul rînd, a problemei militarilor.

Şeful statului a relevat că autorităţile ţării au acordat o atenţie sporită componentelor economică şi administrativă ale reformei militare, după  exemplul ţărilor europene, în fruntea Ministerului Apărării fiind numite persoane  civile, fără a fi diminuat rolul componentei militare. Au fost realizate cu succes primele etape ale Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO.  Preşedintele a mai menţionat faptul că eforturile conducerii Ministerului şi ale efectivului pentru modernizarea armatei, pentru dezvoltarea în cel mai activ mod a colaborării cu structurile internaţionale şi cu armatele altor state au fost apreciate pozitiv de către structurile euroatlantice de la Bruxelles. Militarii moldoveni, începînd cu anul 2003, participă cu succes la operaţiunile internaţionale  de menţinere a păcii.

Preşedintele a subliniat faptul că anul 2008 a fost marcat de cîteva evenimente importante, inclusiv de elaborarea Strategiei securităţii naţionale şi  de finisarea primei etape a Analizei strategice a apărării, ambele documente, la moment, aflîndu-se în faza de perfecţionare. Şeful statului şi-a exprimat convingerea că, pe viitor, acestea vor contribui la definitivarea şi mai clară a rolului Armatei Naţionale în societate şi a principalelor ei direcţii de activitate.   

Vladimir Voronin a evidenţiat la capitolul realizări, în particular, lucrările înfăptuite la Centrul de Instruire Bulboaca, care, astăzi, a devenit un centru modern de pregătire  a efectivului pentru operaţiuni de menţinere a păcii.

În altă ordine de idei Preşedintele a ţinut să accentueze rolul deosebit al Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun" în pregătirea corpului de ofiţeri pentru Forţele Armate. Conducerea ţării susţine măsurile de reformare a acestei instituţii, de transformare a ei într-o instituţie modernă, europeană, inclusiv prin trecerea ei prin procedura de acreditare. Sînt convins că Institutul Militar îşi va spori potenţialul didactic şi educativ şi, pregătind ofiţeri de înaltă calificare, patrioţi ai ţării, îşi va aduce contribuţia la modernizarea armatei şi la sporirea capacităţilor ei, a declarat Vladimir Voronin.

Preşedintele a mai indicat asupra necesităţii perfecţionării continue a  infrastructurii de cazare şi de instruire a efectivului militar, ceea ce facilitează pregătirea Armatei Naţionale pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin. În acest sens şeful statului a dat asigurări că autorităţile ţării vor susţine şi pe viitor acţiunile conducerii Ministerului Apărării orientate spre modernizarea condiţiilor de cazare şi asigurarea protecţiei sociale a ostaşilor.

Preşedintele a mai menţionat că în categoria măsurilor cu caracter social se înscrie şi atribuirea de spaţiu locativ ofiţerilor şi subofiţerilor şi că în anul 2009, cu susţinerea conducerii statului, această activitate va continua.

Comandantul Suprem al Forţelor Armate s-a referit de asemenea la necesitatea acordării unei atenţii sporite de către conducerea Ministerului Apărării consolidării disciplinei militare, precum şi monitorizării stricte şi neadmiterii de abateri în procesul de gestionare a Armatei Naţionale, în special în ceea ce priveşte sfera achiziţiilor publice, precum şi cea de distribuire a mijloacelor financiare. Preşedintele a mai trasat sarcina diminuării numărului infracţiunilor comise de către militari, inclusiv părăsirea unităţilor militare de către militarii în termen, a abordat problema prevenirii folosirii nechibzuite a tehnicii şi a armamentului din dotare şi a resurselor alocate.

Printre principalele obiective în activitatea Ministerului Apărării în anul 2009 Preşedintele a evidenţiat continuarea procesului de reformare şi transformare a Armatei Naţionale într-o instituţie militară modernă; asigurarea în continuare a capacităţilor armatei de a executa misiunile încredinţate, în special cele cu caracter umanitar şi de menţinere a păcii; continuarea misiunilor în zona de securitate, asigurarea realizării lor la cel mai înalt nivel.

Şeful statului s-a referit de asemenea la necesitatea dezvoltării capacităţilor de susţinere a autorităţilor publice centrale şi locale în situaţii excepţionale, inclusiv în caz de calamităţi naturale; concentrării eforturilor tuturor structurilor Ministerului Apărării asupra întăririi ordinii de drept şi a disciplinei militare în armată, asupra educării efectivului ca adevăraţi patrioţi ai ţării. Preşedintele a ţinut să menţioneze importanţa fortificării corpului de ofiţeri al Armatei Naţional ca pilon de bază al instituţiei militare, inclusiv prin promovarea unei politici de cadre şi de protecţie socială coerente şi transparente; intensificării activităţilor de educaţie militar-patriotică a tineretului; a modernizării tehnologice şi informaţionale a Forţelor Armate.

În încheiere, Preşedintele a exprimat mulţumiri corpului de ofiţeri şi efectivului Armatei Naţionale pentru activitatea îndeplinită în anul 2008, dorindu-le mult succes şi noi realizări în anul care vine.

2008-12-23

 

Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus