Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
10.12.2008

Moldova in 5 minute - Decizii luate in sedinta guvernului

Moldova in 5 minute - Decizii luate in sedinta guvernului

Moldovenii vor avea oficial o săptămână de vacanţă de Crăciunul pe vechi
Cabinetul de miniştri a decis miercuri să declare zilele de 2 (vineri), 5 (luni), 6 (marţi) şi 9 (vineri) ianuarie drept zile de odihnă pentru angajaţi. Acestea vor fi recuperate în zile de sâmbătă, la 17 şi 31 ianuarie, 21 februarie şi 14 martie 2009.

Tradiţional, 1 ianuarie (Revelion), 7 şi 8 ianuarie (Crăciunul pe vechi), sunt nelucrătoare. La ele se adaugă 3, 4, 10 şi 11 ianuarie –zile de sâmbătă şi duminică, libere pentru majoritatea angajaţilor. Astfel, vacanţa de iarnă va fi de 11 zile.

***

Paşapoartele eliberate moldovenilor nu vor mai conţine date biometrice, iar copiii nu vor mai fi incluşi în paşapoartele părinţilor

Guvernul a aprobat miercuri modificări la Legea cu privire la actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, potrivit cărora paşapoarteşe nu vor mai conţine  date despre statura şi culoare ochilor titularului, iar copii minori nu vor mai fi înregistraţi în paşapoartele părinţilor, cu fotografiile acestora.

Necesitatea aprobării modificărilor sunt condiţionate de faptul că în cei zece ani de deţinere a paşapoartelor, statura şi culoarea ochilor se schimbă, aceste date fiind inutile în identificarea persoanei deţinătoare.

Totodată, toate ţările care eliberează paşapoarte se conduc după principiul "un om - un paşaport", de aceea copiii trebuie să deţină paşapoarte din primul an de viaţa, dacă pleacă peste hotare.

Modificările promovate mai au drept scop asigurarea evidenţei stricte a circulaţiei minorilor moldoveni peste hotare, identificarea minorilor rămaşi fără ocrotirea părintească şi contracararea traficului ilicit de copii. 

***


Guvernul a aprobat proiectul Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova
Documentul reglementează intrarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare  a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.

Documentul prevede o interdicţie de intrare în Moldova pe termend e 10 ani pentru străinii care au intrat ilegal în Moldova. Împotriva străinilor care au intrat legal în Republica Moldova, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata interzicerii intrării va fi după cum urmează: a) 1 an - în cazul unei şederi ilegale de la 3 luni la 1 an; b) 2 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 1 la 2 ani; c) 3 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 2 la 3 ani; d) 5 ani - în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani; e) 3 ani - au practicat activitate de muncă în mod ilegal; f) 5 ani - au comunicat cu premeditare informaţii personale false; g) 5 ani - au fost expulzaţi.

**

Moldova va iniţia negocieri în vederea abolurii regimului de vize cu Israelul
Guvernul a decis miercuri să iniţieze negocieri pe marginea semnării acordului între Moldova şi Israel privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor Moldovei şi Israelului. Proiectul de acord prevede că cetăţenii  celor două state pot intra, ieşi, tranzita şi se afla pe teritoriile statelor respective fără vize pe o perioadă de 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei inrări.

Cetăţenii statului unei părţi care intenţionează se se afle pe teritoriul statului celeilalte părţi mai mult de 90 de zile, sau să desfăşoare activitate comercială sau de muncă trebuie să primească permis de şedere, conform legislaţiei statului de reşedinţă.


***


Pentru organizarea summit-urilor şefilor de guvern din CSI şi ICE din rezerva de stat au fost alocate circa 540 mii lei

Despre aceasta a anunţat şeful aparatului Guvernului Mihai Pop în cadrul şedinţei de miercuri a Guvernului. Potrivit lui, pentru desfăşurarea summit-ului şefilor de stat din CSI au fost cheltuite 651 mii lei dintre care 310 mii lei au fost alocate din bugetul de stat al Moldovei, iar 360 mii lei - din contul fondurilor CSI.

Totodată, pentru summit-ul şefilor de stat din ICE din rezerva de stat au fost alocate 230 mii lei, restul de 258 mii lei fiind alocate de structurile UE prin intermediul PNUD.


***


A fost aprobat Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente
Regulamentul stabileşte condiţiile şi modul de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, a terenurilor aferente imobilelor private înfiinţate în afara procesului de privatizare.

De asemenea, sub incidenţa regulamentului cad terenurile cu destinaţie agricolă aferente costrucţiilor private atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor – staţii şi garaje de maşini şi tractoare, încăperi frigorifice pentru păstrarea fructelor şi legumelor etc.


** *

În Moldova va fi creat un sistem integrat de servicii sociale

Acest fapt este prevăzut de Programul naţional în acest sens, adoptat de Guvern, pentru perioada 2008-2012. Programul prevede o politică comprehensivă privind susţinerea persoanelor în dificultate prin prestarea serviciilor sociale eficiente şi de calitate înaltă. Aceste servicii au drept scop de a oferi sprijin persoanelor pe termen scurt sau lung, pentru a satisface nevoile lor sociale, a reduce excluziunea socială şi a îmbunătăţi calitatea vieţii.

Programul intenţionează să extindă serviciile sociale comunitare şi specializate şi să îmbunătăţească ficienţa serviciilor sociale specializate. Această schimbare va modifica proporţia dintre serviciile rezidenţiale şi cele comunitare, în favoarea celor din urmă, necesitând redirecţionarea resurselor financiare, astfel ca circa 80% din cazurile de asistenţă socială să fie soluţionate la locul de trai al beneficiarului.

   

***

Bugetul ANRE pentru anul 2009 va fi de circa 13,85 mil. lei


Potrivit unei decizii a Guvernului, veniturile ANRE vor fi egale cu cheltuielile şi vor consttui 13 mil. 851,6 mii lei.

Bugetul ANRE pentru anul 2009 va fi cu 2 mil. 79,4 mii leri mai mare faţă de cel prevăzut pentru anul 2008.


***

Au fost înăsprite normele privind examinarea medicală pentru obţinerea permiselor de conducere
Precum a menţionat ministrul Sănătăţii, Protecţiei sociale şi Familiei, Larisa Catrinici, proiectul de lege adoptat de Guvern are drept scop stabilirea normeor privind apritudinile necesare pentru conducerea unui vehicul, excluderea de la trafic a persoanelor cu probleme de sănătate contraindicate conducerii vehicului, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale la normele juridice ale UE în domeniu.

Documentul prevede lista afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de şofer. În anumite cazuri justificate, concluziile medicale se eliberează sub rezerva anumitor restricţii şi controalelor medicale periodice.

Spre exemplu, nu sunt eliberate permise de conducere pentru cei care au suferit  infarct miocardic acut în ultimele 6 luni sau infarct miocardic recidivant, în cazul insuficienţei cardiace, aritmiei cardiace severe şi tulburări de conducere severe,   hipertensiunii arteriale de peste 200 mm Hg sau cu modificări ale fundului de ochi de gradul III, insuficienţă respiratorie cronică, hipermetropie sau miopie cu corecţia optică mai mult de 8,0 dioptrii sferice etc.
 

***

În Moldova vor fi asigurate transplanturile de organe

Guvernul a aprobat miercuri, decizia privind crearea Agenţiei de Transplant, care ar asiguralegătura între donatori de organe şi pacienţi care necesită transplant. Necesitatea creării Agenţiei de Transplant rezultă din situaţia sctuală din Moldova când tot mai mulţi cetăţeni moldoveni apelează la servicii de transplat peste hotare. Din cauza insufucienţei serviciilor medicale ăn domeniul transplantului de organe, s-au creat condiţii favorabile pentru exodul persoanelor participante la traficul de organe.

Agenţia va autoriza instituţiile medico-sanitare din republică, ce pot desfăşura activitatea de prelevare sau transpant de organe, ţesuturi sau celule umane. De asemenea, va monitoriza activitatea acestora şi a băncilor de ţesuturi umane sau celule.

Agenţia urmează să înfiinţeze Registrul naţional de transplant, princare se va asigura monitorizarea activităţii de transplant.        

În cazul unei bune funcţionări, anual de transplant renal vor putea beneficia cel puţin 20 de pacienţi. Pentru funcţionarea Agenţiei, din bugetul statului în 2009 vor fi alocate 1 mil. 310 mii lei. Agenţia va avea un personal de 15,5 unităţi cu un fodn de salarizare de 276,7 mii lei.

**

Guvernul a aprobat Codul de procedură vamală
Codul a fost elaborat în baza prevederilor normative comunitare. La elaborarea proiectului Serviciul Vamal din Moldova a beneficiat de asisitenţa reprezentantului Autorităţii Naţionale a Vămilor din România.

Prevederile Codului reglementează raporturile juridice instituite prin intermediul Codului vamal, fiind aplicabil în concordanţă cu acesta.

Documentul conţine opt capitole şi 300 de pagini.

**

Guvernul l-a numit pe Valeriu Mironescu in funcţia de inspector şef al Inspectoratului general de stat de supraveghere fitosanitară şi control semincer
Anterior, Mironescu a fost director general al Agenţiei agroindustriale "Moldova-Vin". În aprilie anul curent Guvernul l-a eliberat din funcţie în baza cererii depuse.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus