Trimite e-mail | Printeaza
Social
25.11.2008

Adresarea primarului general Dorin Chirtoacă către consilierii municipali privind proiectul de tarif la căldură

Stimată doamnă / domnule consilier,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că proiectul de decizie cu privire la aprobarea tarifului la energia termică livrată de S.A "Termocom" în sumă de 843,31 lei /1 Gkal a fost prezentat Primăriei pe data de 12 septembrie 2008, însoţit de o notă informativă precum şi de 48 de anexe. Documentele au fost transmise Direcţiei economie, reforme şi relaţii patrimoniale pentru verificarea calculelor în vederea avizării proiectului de decizie şi transmiterii acestuia spre examinare Consiliului municipal Chişinău (CMC).

Suplimentar, Primăria a solicitat efectuarea unui audit şi de către grupuri de experţi independenţi. Astfel compania  "SWECO" din Suedia şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" din Republica Moldova au evaluat, fiecare în parte, structura tarifului şi cheltuielile prezentate de S.A. "Termocom". Concluziile au fost expuse în rapoarte finale. Astfel "SWECO" a calculat un tarif de 817 lei/1 Gkal, acceptând toate cheltuielile prezentate de prestatorul de servicii (concluzii prezentate pe data de 04 noiembrie 2008). În acelaşi timp, pe data de 11 noiembrie 2008, S.A. "Termocom" a solicitat adoptarea unui tarif de 740 lei / 1 Gkal. Creşterea tarifului la 740 lei / 1 Gkal a fost asumată de către fracţiunile PCRM, PPCD, PSD si PUM din cadrul CMC. 

Pe data de 19 noiembrie 2008, S. A. "Termocom" a declarat un tarif de 233 lei/1 Gkal, ceea ce confirmă încă o dată că tariful solicitat în luna septembrie este unul vădit exagerat şi respectiv că Primăria a procedat corect pronunţându-se împotriva creşterii tarifului la căldură. 

Pe de altă parte IDIS "Viitorul" s-a pronunţat pentru un tarif de 651,71 lei / 1 Gkal, cu menţiunea că trebuie efectuată o analiză separată a tarifelor practicate de CET-uri, întrucât există argumente pentru micşorarea acestora, ceea ce ar permite recomandarea unui tarif şi mai mic de 651,71 lei / 1 Gkal.  (concluzii prezentate pe data de 12 noiembrie 2008). 

Direcţia economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Primăriei, în urma verificărilor şi a analizelor efectuate, luând în considerare rapoartele şi informaţiile menţionate mai sus a emis un aviz prin care până la aprobarea unui tarif la energia termică a cerut întreprinderea mai multor măsuri: efectuarea unui audit la CET-1 si CET-2, evaluarea financiară a S.A. "Termocom" pentru perioada 1999- 2008, propunerea unui tarif de bază la energia termică etc.

Pe baza avizului menţionat şi având în vedere faptul că există mai multe şi diferite calcule asupra tarifului, Primăria  se pronunţă pentru menţinerea tarifului actual la energia termică de 540 lei/ 1 Gkal cu acordarea compensaţiilor conform Regulamentului privind  mecanismul de acordare  a ajutoarelor sociale păturilor social-vulnerabile din municipiul Chişinău la  achitarea  serviciilor comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire  şi nu susţine proiectul de decizie înaintat de S. A. "Termocom". Conform legii însă, competenţa stabilirii tarifului aparţine CMC. Prin urmare, Primăria a  înaintat proiectul de decizie spre examinare CMC, setul de documente fiind transmis secretarului consiliului pe data de 12 noiembrie 2008, urmând ca acest subiect sa fie introdus în ordinea de zi conform procedurii legale, lucru care nu a fost efectuat până în prezent. Lipsa vizei pe    verso-ul documentelor se explică prin faptul că executivul nu susţine acest proiect de decizie.

Vă solicităm să luaţi act de faptul că Primăria a transmis actele necesare CMC, încă în data de 12 noiembrie 2008, şi să faceţi uz de mijloacele legale în vederea excluderii tergiversării examinării proiectului de decizie în cauză. 

Cu respect,

Dorin Chirtoacă

Primar general al municipiului Chişinău

25.11.08

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus