Trimite e-mail | Printeaza
Social
22.10.2008

Primăria propune modificarea Regulamentului de acordare a compensaţiilor pentru serviciile comunale

Primăria Chişinău a înaintat spre examinare Consiliului municipal un proiect de decizie privind operarea unor modificări a Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi acordare a ajutoarelor sociale pentru achitarea serviciilor comunale unor categorii de consumatori ai municipiului Chişinău. Iniţiativa de a opera unele modificări la regulamentul aprobat în luna septembrie aparţine primarului general Dorin Chirtoacă. Executivul municipal consideră că regulamentul în vigoare contravine legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social, dar şi pune în imposibilitate de plată autorităţile locale, deoarece nu are acoperire financiară. Acest fapt pune în dificultate şi aplicarea acestuia, deci nemijlocit acordarea compensaţiilor sociale.

Modificările la Regulament au fost propuse după ce subdiviziunile responsabile au elaborat mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei localităţilor din componenţa municipiului Chişinău, care consumă energie termică prin sisteme de încălzire autonomă, gaze naturale, lemne şi cărbune. De asemenea, a fost stabilit modul de acordare a ajutorului social pentru achitarea acestor tipuri de servicii comunale. Se propune ca ÎM „Infocom" şi SRL „Chişinău-gaz" să transmită furnizorilor de energie termică şi gaze naturale, precum şi Direcţiei generale asistenţă socială listele titularilor de ajutoare sociale, cu indicarea sumei de ajutor social calculat. După care, aceste date vor fi transmise Direcţiei generale finanţe, care va achita furnizorilor sursele financiare.

Primăria mai propune ca cererile privind acordarea ajutoarelor pentru plata serviciilor comunale să fie depuse la Direcţiile teritoriale de asistenţă socială sau la primăriile localităţilor suburbane, în cadrul cărora vor fi instituite comisii speciale pentru examinarea acestora. Cetăţenii vor putea beneficia de compensaţii pentru serviciile comunale pe tot parcursul sezonului de încălzire, indiferent de data depunerii cererii, dar nu mai târziu de la data încheierii sezonului de încălzire.

Conform calculelor preventive, în condiţiile în care tariful la energia termică va rămâne acelaşi, de 540,82 lei pentru 1 Gcal, pentru acordarea ajutoarelor sociale populaţiei din contul bugetului municipiului Chişinău pentru un an sunt necesare 850,8 mln. lei. În cazul aprobării unui nou tarif, de 842 lei pentru 1 Gcal, vor fi necesare 1mlrd. 180,6 mln. lei.

cuvinte-cheie: ociale | ajutoarelor | municipal | Consiliului

Comentarii (0)

 

Related news

Sus