Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.04.2008

În ianuarie - martie 60 agenţi economici din regiunea transnistreană au efectuat operaţiuni de export

Din 7324 declaraţii vamale perfectate la export, 6550 (sau 89%) au fost perfectate de către Uzina Metalurgică Moldovenească (UMM) şi Combinatul de Ciment din Rîbniţa. Din numărul total a declaraţiilor 2197 (30%) a fost perfectat exportul în ţările Uniunii Europene. Pentru comparaţie, în perioada ianuarie – martie 2007, 61 agenţi economici au perfectat 4336 declaraţii vamale la exportul mărfii din regiune, informează Ministerul Reintegrării al Republicii Moldova. Volumul mărfurilor exportate şi importate de întreprinderile din regiunea transnistreană, verificate şi perfectate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în anul 2008 a constituit 2650,7mil. lei, inclusiv exportul – 2335,9 mil. lei, importul – 314,8 mil. lei.În perioada ianuarie – martie 2008, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (CÎS) a luat la evidenţă 26 agenţi economici din regiunea transnistreană, inclusiv la evidenţă provizorie cu atribuirea codului IDNO - 20 agenţi economici, iar la evidenţă permanentă – 6 agenţi economici. La data de 31.03.2009 total au fost înregistraţi 409 agenţi economici (provizoriu - 258 şi permanent - 151). În perioada de referinţă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) în perioada de referinţă a eliberat 155 certificate de origine a mărfurilor pentru export forma С. În perioada ianuarie – martie 2008, 30 agenţi economici şi o persoană fizică sau adresat la Serviciul Vamal al RM (SV) privind eliberarea certificatelor preferenţiale de origine a mărfurilor CT-1, A şi EUR.1 pentru efectuarea exportului în ţările CSI, Uniunea Europeană şi Europa Centrală. Au fost eliberate 422 certificate de origine preferenţiale, inclusiv forma A – 230, CT-1 – 68 şi EUR.1(CEFTA) – 47 şi EUR.1 (ATP) – 97.Total de către SV şi CCI la 39 agenţi economici din regiunea transnistreană le-au fost eliberate 597 certificate de origine pentru efectuarea exportului producţiei din regiune. Restituirea sumelor achitate de agenţii economici din regiune transnistreană se efectuează fără reţineri si în mărimi pe de plin solicitate. În ianuarie – februarie 2008 au solicitat restituirea 4 agenţi economici înregistraţi provizoriu (total 85 de cereri). În total au fost restituite 7,4 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus