tag: circulatie rutiera

  • Social
    04.03.2009

    Guvernul a redus viteza maximă de deplasare cu automobilele prin localităţi până la 50 km/oră

    În cadrul sedinţei Guvernului a fost aprobat un nou Regulament al circulaţiei rutiere, ajustat la Legea privind siguranţa traficului rutier, din 7 iunie 2007 şi la prevederile actelor normative internaţionale în domeniu. Regulamentul conţine o serie de noţiuni noi, stabileşte drepturile şi obligaţiunile principale ale participanţilor la traficul rutier, precum şi obligaţiunile persoanelor responsabile de amenajarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor publice şi mijloacelor de semnalizare rutieră. »

    0 Comentarii