<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/politics-news/ Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor tentativei de puci anticonstituțional solicită să-i fie extins termenul de activitate]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/comisia-de-ancheta-pentru-elucidarea-circumstan-elor-tentativei-de-puci-anticonstitu-ional-solicita--61202.html http://www.interlic.md/2019-10-17/comisia-de-ancheta-pentru-elucidarea-circumstan-elor-tentativei-de-puci-anticonstitu-ional-solicita--61202.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Parlamentul a luat act de raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/parlamentul-a-luat-act-de-raportul-comisiei-de-ancheta-pentru-elucidarea-circumstan-elor-devalizarii-61194.html http://www.interlic.md/2019-10-17/parlamentul-a-luat-act-de-raportul-comisiei-de-ancheta-pentru-elucidarea-circumstan-elor-devalizarii-61194.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova a anunțat că va înainta o moțiune de cenzură Guvernului]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/frac-iunea-partidului-democrat-din-moldova-a-anun-at-ca-va-inainta-o-mo-iune-de-cenzura-guvernului-61193.html http://www.interlic.md/2019-10-17/frac-iunea-partidului-democrat-din-moldova-a-anun-at-ca-va-inainta-o-mo-iune-de-cenzura-guvernului-61193.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[O delegație parlamentară din Moldova efectuează schimb de experiență electorală pe platforma Adunării Interparlamentare a CSI]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/o-delega-ie-parlamentara-din-moldova-efectueaza-schimb-de-experien-a-electorala-pe-platforma-adunari-61204.html http://www.interlic.md/2019-10-17/o-delega-ie-parlamentara-din-moldova-efectueaza-schimb-de-experien-a-electorala-pe-platforma-adunari-61204.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Deputații se vor întruni în ședință plenară la 17 octombrie]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/deputa-ii-se-vor-intruni-in-edin-a-plenara-la-17-octombrie-61185.html http://www.interlic.md/2019-10-16/deputa-ii-se-vor-intruni-in-edin-a-plenara-la-17-octombrie-61185.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[La MAEIE a avut loc ședința Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Situația din Republica Moldova, discutată la întrevederea Premierului cu Grupul de raportori ai Consiliului Europei]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Grupul de raportori pentru democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei s-a întâlnit cu fracțiunile Parlamentului]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[La Bratislava s-a desfășurat o nouă reuniune oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000 <![CDATA[Comisia Electorală Centrală anunţă că sâmbătă, 12 octombrie, este ultima zi în care concurenţii electorali pot să-și retragă candidatura la funcția de primar sau consilier]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-anuntza-ca-s-mbata-12-octombrie-este-ultima-zi-in-care-concurentzii-elec-61116.html http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-anuntza-ca-s-mbata-12-octombrie-este-ultima-zi-in-care-concurentzii-elec-61116.html Fri, 18 Oct 2019 23:22:59 +0000