<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/news/politics-news/ Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[La MAEIE a avut loc ședința Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Situația din Republica Moldova, discutată la întrevederea Premierului cu Grupul de raportori ai Consiliului Europei]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Grupul de raportori pentru democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei s-a întâlnit cu fracțiunile Parlamentului]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[La Bratislava s-a desfășurat o nouă reuniune oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Comisia Electorală Centrală anunţă că sâmbătă, 12 octombrie, este ultima zi în care concurenţii electorali pot să-și retragă candidatura la funcția de primar sau consilier]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-anuntza-ca-s-mbata-12-octombrie-este-ultima-zi-in-care-concurentzii-elec-61116.html http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-anuntza-ca-s-mbata-12-octombrie-este-ultima-zi-in-care-concurentzii-elec-61116.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Comisia Electorală Centrală face unele precizări despre perfectarea listelor electorale pentru alegătorii din circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-face-unele-precizari-despre-perfectarea-listelor-electorale-pentru-alega-61115.html http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-face-unele-precizari-despre-perfectarea-listelor-electorale-pentru-alega-61115.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Comisia Electorală Centrală atenționează concurenții electorali asupra necesității respectării prevederilor legale despre desfășurarea agitației electorale]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-aten-ioneaza-concuren-ii-electorali-asupra-necesita-ii-respectarii-preve-61114.html http://www.interlic.md/2019-10-10/comisia-electorala-centrala-aten-ioneaza-concuren-ii-electorali-asupra-necesita-ii-respectarii-preve-61114.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[A fost semnata Foaia de parcurs dintre Republica Moldova si România privind domeniile prioritare de cooperare]]> http://www.interlic.md/2019-10-09/a-fost-semnata-foaia-de-parcurs-dintre-republica-moldova-si-rom-nia-privind-domeniile-prioritare-de--61091.html http://www.interlic.md/2019-10-09/a-fost-semnata-foaia-de-parcurs-dintre-republica-moldova-si-rom-nia-privind-domeniile-prioritare-de--61091.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[Moldova va deschide un birou consular la Barcelona, iar la consulatul din Frankfurt va mai activa încă un consul]]> http://www.interlic.md/2019-10-09/moldova-va-deschide-un-birou-consular-la-barcelona-iar-la-consulatul-din-frankfurt-va-mai-activa-inc-61090.html http://www.interlic.md/2019-10-09/moldova-va-deschide-un-birou-consular-la-barcelona-iar-la-consulatul-din-frankfurt-va-mai-activa-inc-61090.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000 <![CDATA[CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019]]> http://www.interlic.md/2019-10-08/cec-a-inceput-tiparirea-buletinelor-de-vot-pentru-alegerile-locale-generale-din-20-octombrie-2019-61086.html http://www.interlic.md/2019-10-08/cec-a-inceput-tiparirea-buletinelor-de-vot-pentru-alegerile-locale-generale-din-20-octombrie-2019-61086.html Tue, 15 Oct 2019 02:41:53 +0000