<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/news/grants-news/ Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Guvernul a aprobat reorganizarea prin fuziune a Universității de Stat din Moldova cu Universitatea de Stat „D. Cantemir” și a Academiei de Administrare Publică cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova]]> http://www.interlic.md/2020-07-31/guvernul-a-aprobat-reorganizarea-prin-fuziune-a-universita-ii-de-stat-din-moldova-cu-universitatea-d-64054.html http://www.interlic.md/2020-07-31/guvernul-a-aprobat-reorganizarea-prin-fuziune-a-universita-ii-de-stat-din-moldova-cu-universitatea-d-64054.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Absolvenții care și-au făcut studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă,au studiat pe locuri cu taxă de studii sau au absolvit instituții de învățământ din străinătate vor beneficia de îndemnizațiile pentru tinerii specialiști stabilite de Guvern]]> http://www.interlic.md/2020-07-31/absolven-ii-care-iau-facut-studiile-la-forma-de-inva-am-nt-cu-frecven-a-redusaau-studiat-pe-locuri-c-64055.html http://www.interlic.md/2020-07-31/absolven-ii-care-iau-facut-studiile-la-forma-de-inva-am-nt-cu-frecven-a-redusaau-studiat-pe-locuri-c-64055.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[A fost aprobat cadrul normativ privind dezvoltarea activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare]]> http://www.interlic.md/2020-07-31/a-fost-aprobat-cadrul-normativ-privind-dezvoltarea-activita-ii-parcurilor-tiin-ificotehnologice-isau-64056.html http://www.interlic.md/2020-07-31/a-fost-aprobat-cadrul-normativ-privind-dezvoltarea-activita-ii-parcurilor-tiin-ificotehnologice-isau-64056.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Guvernul a aprobat Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2021]]> http://www.interlic.md/2020-07-31/guvernul-a-aprobat-planului-de-admitere-la-programele-de-postdoctorat-cu-finan-are-bugetara-pentru-a-64053.html http://www.interlic.md/2020-07-31/guvernul-a-aprobat-planului-de-admitere-la-programele-de-postdoctorat-cu-finan-are-bugetara-pentru-a-64053.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[77 de instituții de învățământ din țară își extind oferta educațională prin implementarea disciplinelor opționale din domeniul TIC]]> http://www.interlic.md/2020-07-28/77-de-institu-ii-de-inva-am-nt-din-ara-i-i-extind-oferta-educa-ionala-prin-implementarea-disciplinel-64023.html http://www.interlic.md/2020-07-28/77-de-institu-ii-de-inva-am-nt-din-ara-i-i-extind-oferta-educa-ionala-prin-implementarea-disciplinel-64023.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Guvernul a aprobat distribuirea locurilor cu finanțare bugetare pentru instituțiile de învățământ superior în anul de studii 2020-2021]]> http://www.interlic.md/2020-07-16/guvernul-a-aprobat-distribuirea-locurilor-cu-finan-are-bugetare-pentru-institu-iile-de-inva-am-nt-su-63954.html http://www.interlic.md/2020-07-16/guvernul-a-aprobat-distribuirea-locurilor-cu-finan-are-bugetare-pentru-institu-iile-de-inva-am-nt-su-63954.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Pregătirea instituțiilor de învățământ pentru începutul noului an școlar – pe agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării]]> http://www.interlic.md/2020-07-16/pregatirea-institu-iilor-de-inva-am-nt-pentru-inceputul-noului-an-colar-pe-agenda-ministerului-educa-63956.html http://www.interlic.md/2020-07-16/pregatirea-institu-iilor-de-inva-am-nt-pentru-inceputul-noului-an-colar-pe-agenda-ministerului-educa-63956.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[În toiul pandemiei de COVID, Republica Moldova avansează pe calea educației la distanță ]]> http://www.interlic.md/2020-06-01/in-toiul-pandemiei-de-covid-republica-moldova-avanseaza-pe-calea-educa-iei-la-distan-a-63757.html http://www.interlic.md/2020-06-01/in-toiul-pandemiei-de-covid-republica-moldova-avanseaza-pe-calea-educa-iei-la-distan-a-63757.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Examenele naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020, sunt anulate]]> http://www.interlic.md/2020-05-21/examenele-na-ionale-de-absolvire-a-programelor-de-studii-in-inva-am-ntul-general-sesiunea-2020-sunt--63698.html http://www.interlic.md/2020-05-21/examenele-na-ionale-de-absolvire-a-programelor-de-studii-in-inva-am-ntul-general-sesiunea-2020-sunt--63698.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000 <![CDATA[Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat structura anului de studii 2020-2021]]> http://www.interlic.md/2020-05-13/ministerul-educa-iei-culturii-i-cercetarii-a-aprobat-structura-anului-de-studii-20202021-63636.html http://www.interlic.md/2020-05-13/ministerul-educa-iei-culturii-i-cercetarii-a-aprobat-structura-anului-de-studii-20202021-63636.html Sat, 08 Aug 2020 08:30:44 +0000