<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/news/ Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Prim-viceguvernatorul BNM a participat la conferința „Puterea monedei locale”]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/primviceguvernatorul-bnm-a-participat-la-conferin-a-puterea-monedei-locale-61158.html http://www.interlic.md/2019-10-12/primviceguvernatorul-bnm-a-participat-la-conferin-a-puterea-monedei-locale-61158.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[La MAEIE a avut loc ședința Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2017-2020]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html http://www.interlic.md/2019-10-12/la-maeie-a-avut-loc-edin-a-comitetului-director-privind-implementarea-planului-de-ac-iuni-al-coe-pen-61153.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Situația din Republica Moldova, discutată la întrevederea Premierului cu Grupul de raportori ai Consiliului Europei]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html http://www.interlic.md/2019-10-12/situa-ia-din-republica-moldova-discutata-la-intrevederea-premierului-cu-grupul-de-raportori-ai-consi-61146.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Maia Sandu a efectuat o vizită în orașul Comrat, Găgăuzia, în cadrul căreia a inspectat șantierul de lucru al centurii de ocolire a orașului]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/maia-sandu-a-efectuat-o-vizita-in-ora-ul-comrat-gagauzia-in-cadrul-careia-a-inspectat-antierul-de-lu-61145.html http://www.interlic.md/2019-10-12/maia-sandu-a-efectuat-o-vizita-in-ora-ul-comrat-gagauzia-in-cadrul-careia-a-inspectat-antierul-de-lu-61145.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Grupul de raportori pentru democrație al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei s-a întâlnit cu fracțiunile Parlamentului]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html http://www.interlic.md/2019-10-12/grupul-de-raportori-pentru-democra-ie-al-comitetului-de-mini-tri-al-consiliului-europei-sa-int-lnit--61147.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[De la 1 ianuarie 2020 toate încasările din impozitul pe venit al persoanelor fizice ar putea rămâne în bugetele primăriilor din localităţile rurale]]> http://www.interlic.md/2019-10-11/de-la-1-ianuarie-2020-toate-incasarile-din-impozitul-pe-venit-al-persoanelor-fizice-ar-putea-ram-ne--61144.html http://www.interlic.md/2019-10-11/de-la-1-ianuarie-2020-toate-incasarile-din-impozitul-pe-venit-al-persoanelor-fizice-ar-putea-ram-ne--61144.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Parlamentul va găzdui Forumul Tineretului aparținând minorităților entice, lingvistice și religioase din Republica Moldova]]> http://www.interlic.md/2019-10-11/parlamentul-va-gazdui-forumul-tineretului-apar-in-nd-minorita-ilor-entice-lingvistice-i-religioase-d-61142.html http://www.interlic.md/2019-10-11/parlamentul-va-gazdui-forumul-tineretului-apar-in-nd-minorita-ilor-entice-lingvistice-i-religioase-d-61142.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Colaborarea moldo-cehă în domeniul sănătății a fost discutată la întrevederea speakerului Zinaida Greceanîi cu o delegație din Cehia]]> http://www.interlic.md/2019-10-11/colaborarea-moldoceha-in-domeniul-sanata-ii-a-fost-discutata-la-intrevederea-speakerului-zinaida-gre-61141.html http://www.interlic.md/2019-10-11/colaborarea-moldoceha-in-domeniul-sanata-ii-a-fost-discutata-la-intrevederea-speakerului-zinaida-gre-61141.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[La Bratislava s-a desfășurat o nouă reuniune oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html http://www.interlic.md/2019-10-10/la-bratislava-sa-desfa-urat-o-noua-reuniune-oficiala-a-conferin-ei-permanente-pe-probleme-politice-i-61138.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000 <![CDATA[Granturi europene în valoare de până la 60 000 de euro pentru producție audiovizuală]]> http://www.interlic.md/2019-10-10/granturi-europene-in-valoare-de-p-na-la-60-000-de-euro-pentru-produc-ie-audiovizuala-61137.html http://www.interlic.md/2019-10-10/granturi-europene-in-valoare-de-p-na-la-60-000-de-euro-pentru-produc-ie-audiovizuala-61137.html Tue, 15 Oct 2019 01:07:53 +0000