<![CDATA[Daily news about events in Moldova. In English, Russian, Romanian]]> http://www.interlic.md/rss/economy-news/ Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 info@interlic.md (Interlic) Interlic.md Interlic RSS ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, s-a pronunțat pe marginea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/pre-edintele-comisiei-economie-buget-i-finan-e-igor-munteanu-sa-pronun-at-pe-marginea-raportului-com-61203.html http://www.interlic.md/2019-10-17/pre-edintele-comisiei-economie-buget-i-finan-e-igor-munteanu-sa-pronun-at-pe-marginea-raportului-com-61203.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Ultimul apel în cadrul Programului de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” destinat grupurilor de producători]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/ultimul-apel-in-cadrul-programului-de-granturi-investi-ionale-facilitarea-accesului-la-pie-ele-de-de-61207.html http://www.interlic.md/2019-10-17/ultimul-apel-in-cadrul-programului-de-granturi-investi-ionale-facilitarea-accesului-la-pie-ele-de-de-61207.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Creșteri salariale pentru bugetari, ajutoare mai mari pentru oamenii cu venituri mici și autonomie financiară locală mai mare în proiectul de buget pentru anul 2020]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/cre-teri-salariale-pentru-bugetari-ajutoare-mai-mari-pentru-oamenii-cu-venituri-mici-i-autonomie-fin-61206.html http://www.interlic.md/2019-10-17/cre-teri-salariale-pentru-bugetari-ajutoare-mai-mari-pentru-oamenii-cu-venituri-mici-i-autonomie-fin-61206.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Peste 360 de companii producătoare de mașini și echipament agricol, gospodării țărănești și fermieri, participă la MOLDAGROTEH și FARMER]]> http://www.interlic.md/2019-10-17/peste-360-de-companii-producatoare-de-ma-ini-i-echipament-agricol-gospodarii-arane-ti-i-fermieri-par-61205.html http://www.interlic.md/2019-10-17/peste-360-de-companii-producatoare-de-ma-ini-i-echipament-agricol-gospodarii-arane-ti-i-fermieri-par-61205.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[ Experții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene se află într-o vizită la Chișinău pentru a revizui condițiile celei de-a doua tranșe a asistenței macrofinanciare pentru Moldova]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/exper-ii-direc-iei-generale-afaceri-economice-i-financiare-a-comisiei-europene-se-afla-intro-vizita--61186.html http://www.interlic.md/2019-10-16/exper-ii-direc-iei-generale-afaceri-economice-i-financiare-a-comisiei-europene-se-afla-intro-vizita--61186.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și PNUD contribuie la consolidarea capacităților Republicii Moldova de răspuns și gestionare în caz de dezastre]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/agen-ia-austriaca-pentru-dezvoltare-i-pnud-contribuie-la-consolidarea-capacita-ilor-republicii-moldo-61184.html http://www.interlic.md/2019-10-16/agen-ia-austriaca-pentru-dezvoltare-i-pnud-contribuie-la-consolidarea-capacita-ilor-republicii-moldo-61184.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Țările din Parteneriatul Estic vor stabili ținte mai ambițioase de reducere a emisiilor pentru a atenua impactul negativ al schimbării climatice]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/arile-din-parteneriatul-estic-vor-stabili-inte-mai-ambi-ioase-de-reducere-a-emisiilor-pentru-a-atenu-61183.html http://www.interlic.md/2019-10-16/arile-din-parteneriatul-estic-vor-stabili-inte-mai-ambi-ioase-de-reducere-a-emisiilor-pentru-a-atenu-61183.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Cancelaria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice”]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/cancelaria-de-stat-anun-a-concurs-pentru-ocuparea-func-iei-de-director-al-institu-iei-publice-agen-i-61182.html http://www.interlic.md/2019-10-16/cancelaria-de-stat-anun-a-concurs-pentru-ocuparea-func-iei-de-director-al-institu-iei-publice-agen-i-61182.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Cancelaria de Stat anunță concurs pentru funcția de Director general adjunct al Agenției de Investiții]]> http://www.interlic.md/2019-10-16/cancelaria-de-stat-anun-a-concurs-pentru-func-ia-de-director-general-adjunct-al-agen-iei-de-investi--61181.html http://www.interlic.md/2019-10-16/cancelaria-de-stat-anun-a-concurs-pentru-func-ia-de-director-general-adjunct-al-agen-iei-de-investi--61181.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000 <![CDATA[Prim-viceguvernatorul BNM a participat la conferința „Puterea monedei locale”]]> http://www.interlic.md/2019-10-12/primviceguvernatorul-bnm-a-participat-la-conferin-a-puterea-monedei-locale-61158.html http://www.interlic.md/2019-10-12/primviceguvernatorul-bnm-a-participat-la-conferin-a-puterea-monedei-locale-61158.html Sat, 19 Oct 2019 01:02:43 +0000