Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Proiectul se încadrează în măsurile de reducere a impactului gestionării neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației. Totodată, este urmărită responsabilizarea agenților economici, pentru o gestionare adecvată a deșeurilor cu risc nociv.

Comentarii

captcha
 

Sus