Curier electoral, 11 noiembrie 2010

La 11 noiembrie 2010 a expirat mandatul membrilor Comisiei Electroale Centrale (CEC), numiţi în funcţii prin Hotătrîrea Parlamentului Nr.290-XVI din 11.11.2005. Mandatul CEC este de 5 ani, iar la expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.

Comentarii

captcha
 

Sus