Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.03.2021

Serviciul Fiscal de Stat informează despre prelungirea termenului privind dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale

Serviciul Fiscal de Stat informează despre prelungirea termenului privind dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în rezultatul modificărilor operate în Legea nr.60/2020 prin Legea nr.257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative, s-a instituit prelungirea perioadei Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, începând cu luna ridicării stării de urgență, declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 şi până în luna septembrie 2021 inclusiv.

Astfel, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale pot beneficia de rambursarea TVA dacă au achitat impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective.

Luând în considerație că, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2021, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală se declară printr-un formular nou IPC21, Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară ajustat, stabilește modalitatea de determinare a sumei pasibile spre rambursare la care participă impozitele, contribuțiile și primele respective achitate de producătorii agricoli, pentru perioada ianuarie-septembrie 2021.

Suma TVA destinată rambursării producătorilor agricoli pentru perioada ianuarie-septembrie 2021 se determină prin cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă declarat și achitat pentru anul 2021 şi al sumei achitate a impozitului pe venit din salariu, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective, dar nu mai mult de suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

Producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, în scopul solicitării rambursării TVA pentru perioada ianuarie-septembrie 2021, urmează să depună o cerere conform modelului prezentat în anexa nr.4 la Regulament, la Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional sau la Direcția generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate accesând pagina web a SFS sau Anexa nr.2 din Regulament.

Prevederile legale ajustate acordă oportunitatea producătorilor agricoli afectați, să beneficieze de rambursarea sumelor TVA, în pragul maxim pasibil rambursării al căreia se includ impozitele, taxele și contribuțiile calculate și achitate aferente plăților salariale precum și a impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă.

Serviciul Fiscal de Stat încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus