Trimite e-mail | Printeaza
Social
21.10.2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a reconceptualizat procesul de atestare a cadrelor didactice

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a aprobat prin ordinul nr. 1091/2020 „Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică”, înregistrat de către Ministerul Justiției în Registrul de stat al actelor normative departamentale.

Documentul oferă posibilitatea cadrelor didactice care se reangajează în sistemul educațional de a solicita conferirea gradului didactic deținut anterior, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada absenței din sistem. De asemenea, încurajează cadrele didactice cu performanțe deosebite și rezultate remarcabile ale discipolilor să aspire la conferirea gradului didactic unu și superior, cu titlu de excepție, înainte de termen; oferă dreptul metodiștilor de a solicita gradul didactic deținut la disciplina predată și descentralizează procedura de confirmare a gradului didactic superior de la nivel republican la nivel raional/ municipal.

Totodată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a exclus elaborarea și prezentarea rapoartelor de autoevaluare și a lucrărilor metodice, substituindu-le cu următoarele probe: „Interviul de evaluare a competențelor profesionale” și „Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională”, în cazul conferirii/confirmării gradului didactic unu și superior; proba „Studiu de caz”, în cazul conferirii/confirmării gradului didactic doi.

Menționăm că prevederile noului Regulament de atestare se aplică începând cu sesiunea de atestare 2020 – 2021. Etapa instituțională urmează să se desfășoare în perioada octombrie-februarie a anului de studii prin realizarea activităților educaționale în cadrul instituției de învățământ, activități prevăzute și în Regulamentul anterior.

Etapele raionale/ municipale/ republicane de atestare vor fi desfășurate în perioada aprilie-iunie, prin susținerea probelor noi: „Studiu de caz”, „Interviul de evaluare a competențelor profesionale, prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională”.

Concomitent, MECC inițiază programul de formare, în regim online, a specialiștilor responsabili de atestare în vederea implementării noului Regulament de atestare. Formabililor le vor fi explicate noile prevederi ale Regulamentului de atestare și vor fi instruiți în vederea elaborării și evaluării probelor de competență profesională.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sesiunile de formare vor fi desfășurate în perioada 26 – 29 octombrie 2020, conform unui orar stabilit în prealabil.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus