Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
24.09.2020

Hotărârea nr. 32 din 24 septembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Hotărârea nr. 32 din 24 septembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 55 şi 59 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice şi a datelor oficiale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Centrului European pentru Control al Bolilor, Centrului pentru Control al Bolilor din SUA Atlanta, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. In scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică:

HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice bazat pe următoarele criterii: situaţia epidemiologică, capacitatea de supraveghere a sănătăţii publice şi a sistemului de asistenţă medicală.

2. Se desemnează Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică în calitate de autorităţi publice responsabile pentru coordonarea implementării mecanismului de gestionare a situaţiei epidemiologice.

3. Se pune în aplicare Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020, elaborat în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a strategiilor de evaluare şi management al riscului, în scopul asigurării eficienţei şi flexibilităţii măsurilor de sănătate publică şi sociale aplicate.

4. Indicatorii nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, stabiliţi în Planul prenotat, vor fi calculaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică o dată la 14 (paisprezece) zile şi vor fi prezentaţi Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică pentru actualizarea deciziilor.

5. În baza analizei indicatorilor calculaţi de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va atribui unităţilor teritorial-administrative de nivelul II gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform modelului prezentat în Anexă. (https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.32_24.09.2020.pdf)

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

7. Nivelul de risc de transmitere al virusului SARS-CoV-2 atribuit ca „foarte înalt” unei unităţi administrativ-teritoriale, corespunzător gradului de alertă „Cod roşu”, constituie temei pentru instituirea de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a stării de urgenţă în sănătate publică la nivel teritorial pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.

8. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

9. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

10. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

11. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

13. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina oficială a Guvernului şi intră în vigoare din data de 1 octombrie 2020.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus