Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
15.09.2020

Primăria municipiului Chișinău vine cu o reacție la declarațiile unei fracțiuni din cadrul Consiliului municipal Chișinău privind organizarea licitațiilor funciare

Primăria municipiului Chișinău vine cu o reacție la declarațiile unei fracțiuni din cadrul Consiliului municipal Chișinău privind organizarea licitațiilor funciare

Primăria Chișinău informează că valorificarea prin licitaţie publică a resurselor funciare a municipiului Chișinău sunt organizate și desfășurate în baza licitațiilor funciare cu strigare.

Astfel, autoritățile publice locale Chișinău, au contractat la data de 16.10.2018 (contract Nr.36), în conformitate cu prevederile legale, servicii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău. În calitate de „beneficiarˮ fiind Primăria mun. Chişinău, iar în calitate de „prestatorˮ fiind Agenţia „Capitalimobilˮ S.R.L.

Totodată, conform condiţiilor contractuale, pct. 2.2.13, prestatorul este obligat să asigure, la necesitate, activităţi de evaluare, lucrări cadastrale şi alte tipuri de lucrări necesare, în conformitate cu legislaţia pertinentă a Republicii Moldova.

De asemenea, grupul de lucru desemnat pentru identificarea şi propunerea spre valorificare, prin licitaţie publică, a resurselor funciare a propus adjudecarea la licitaţie a terenului din str. Nicolae Milescu - Spătarul, cu suprafaţa de 11,6614 ha.

Conform raportului de evaluare menţionat, preţul de piaţă a terenului din str. Nicolae Milescu - Spătaru, cu suprafaţa de 11,6614 ha, a fost stabilit în mărime de  2 246 912,00 euro.

La data de 04.08.2020 a fost aprobată decizia Consiliului municipal Chișinău (CMC) nr. 13/14-3 „Cu privire la expunerea la licitaţie funciară a lotului de pămînt din perimtrul bd. Mircea cel Bătrân - str. N. Sulac -str. N. Milescu - Spătarul - str. Bucovinei".

Potrivit pct. 2 din decizia CMC, preţul iniţial de adjudecare a lotului va fi stabilit de către Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare, reieşind din valoarea de piaţă a terenului conform raportului de evaluare, dar nu mai mic de 100.000.000,00 lei.

Totodată, pct. 3 din decizia menţionată supra prevede că, din suma adjudecată la licitaţie 30% urmează a fi folosită pentru construirea infrastructurii sociale în cartier şi anume: grădiniţe şi şcoli.

La data de 07.08.2020, Comisia pentru construcții, arhitectură și relații funciare, a dispus elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: bd. Mircea cel Bătrân - str. N. Sulac - str. N. Milescu - Spătaru - str. Bucovinei, sectorul Ciocana.

La data de 03.09.2020, Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a publicat pe site-ul Primăriei Chișinău la modul „licitații și achiziții curente" anunțul/invitație de participare cu privire la achiziționarea serviciilor de urbanism, întocmirea documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor: bd. Mircea cel Bătrân- str. N. Sulac - str. N. Milescu Spătaru - str. Bucovinei, sectorul Ciocana.

La fel informaţia despre procurarea serviciilor de urbanism a fost publicată şi pe platforma electronică: e-licitaţie.

E de menționat că termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 15.09.2020.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus