Link direct catre: http://www.interlic.mdhttp://www.interlic.md/2020-09-15/evolu-ia-proiectelor-investi-ionale-in-localita-ile-din-componen-a-municipiului-chi-inau-finan-ate-d-64301.html
Data: Sep 15, 2020 (22:11)

Evoluția proiectelor investiționale în localitățile din componența municipiului Chișinău, finanțate din bugetul public municipal

Primăria municipiului Chișinău informează că autoritățile publice municipale monitorizează situația privind valorificarea rațională a banilor publici, alocați suburbiilor pentru realizarea proiectelor investiționale de infrastructură. Un raport în acest sens a fost prezentat luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, de către Tudor Gîrbu, consilier al primarului general.  

Potrivit informației prezentate, majoritatea proiectelor prevăzute pentru realizare în anul curent, sunt în derulare. Acestea se referă la construcția/reparația rețelelor de apeduct și de canalizare, reabilitarea sediilor școlilor și grădinițelor de copii (acoperiș, izolare termică, construcția anexelor, înlocuirea geamurilor, construcția pavilioanelor de joacă), reparația drumurilor și a căilor de acces, amenajarea stadioanelor sportive multifuncționale, reabilitarea rețelei de iluminat public stradal etc.

O bună parte dintre proiectele cu susținere din partea municipalității au fost deja finalizate. Printre acestea enunțăm: iluminatul public stradal din comuna Grătiești, în valoare de 1,87 milioane de lei, inclusiv 1,8 milioane din surse municipale; reparația drumurilor în comuna Ciorescu, în valoare de 500 mii lei; reabilitarea rețelelor de canalizare pluvială în orașul Codru, cu 3 milioane lei din surse municipale; reabilitarea unui tronson al căii de acces spre comuna Băcioi, în valoare de 2 milioane de lei, precum și reparația acoperișului școlii primare din Băcioi; termoizolarea blocului B al liceului teoretic „Ștefan Vodă" din orașul Vadul lui Vodă, în valoare de 1,9 milioane lei, bani municipali și finalizarea lucrărilor de reabilitare a trotuarului în zona de agrement din aceeași localitate, care a costat 1,5 milioane lei; construcția apeductului din satul Cruzești, în valoare de 800 mii lei, alocați de CMC.  

Restul proiectelor de infrastructură din suburbii mai sunt în derulare, iar unele chiar sunt la faza de început.

E de menționat că în anul 2020 au fost alocați circa 100 milioane lei din bugetul municipal pentru proiecte de infrastructură în orașele și satele din componenţa municipiului. De asemenea, Primăria Chișinău a aplicat o nouă formulă de finanţare pentru localități, prin distribuirea alocațiilor în funcție de prioritatea necesităților acestora.