Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
21.08.2020

Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se relansează procesul educațional în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ, începând cu data de 01 septembrie 2020, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19. Activitatea instituției de învățământ va fi reluată în baza deciziei fondatorului.

2. Se aprobă Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei.

3. Fondatorii instituțiilor de învățământ, indiferent de statut public sau privat, vor asigura aducerea în corespundere a condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, conform Anexei, precum și vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituției de învățământ, conform Suplimentului nr. 4 la Anexă.

4. Se abrogă, începând cu data de 1 septembrie 2020, punctele 5 – 8 din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

5. Se instituie, începând cu data de 1 septembrie 2020, următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

5.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lista țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

5.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă verde.

5.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

5.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie cu următoarele excepții:

5.4.1. membri de familie ai cetățenilor RM;

5.4.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

5.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

5.4.4. elevii/studenții străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova;

5.4.5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în Republica Moldova;

5.4.6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;

5.4.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

5.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

5.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

5.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;

5.4.11. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor și ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

5.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

5.6. Excepție de la prevederile subpunctului 5.5., se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:

5.6.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;

5.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

5.6.3. elevii/studenții străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare;

5.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;

5.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;

5.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

5.6.7. titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

5.6.8. persoane în tranzit.

5.7. Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.

6. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

7. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei, director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae FURTUNĂ

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus