Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.08.2020

Opt programe de asistență macrofinanciară stabilite în susținerea partenerilor de extindere și de vecinătate

Opt programe de asistență macrofinanciară stabilite în susținerea partenerilor de extindere și de vecinătate

Începând de astăzi, Comisia Europeană, în numele UE, a coordonat cu opt parteneri Memorandumuri de Înțelegere privind programele de asistență macrofinanciară (AMF). Acordurile fac parte din pachetul AMF de 3 miliarde de euro pentru partenerii de extindere și de vecinătate, menit să-i ajute pentru reducerea efectelor recesiunii economice provocată de pandemia de coronavirus.

Punerea în aplicare continuă și rapidă a acestor programe este o dovadă importantă a solidarității UE față de aceste țări într-un moment de criză fără precedent.

S-a convenit deja asupra memorandumurilor de înțelegere cu Albania, Georgia, Iordania, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord și Ucraina. Patru din aceste documente au fost, de asemenea, semnate oficial: Kosovo, Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Negocierile Memorandumurilor cu celelalte două țări - Bosnia și Herțegovina, Tunisia - sunt în curs de desfășurare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: "Sprijinirea vecinilor noștri este esențială în această perioadă de criză pentru a menține stabilitatea în întreaga regiune. Ca parte a răspunsului global al UE la pandemia de coronavirus, lucrăm pentru a ajuta țările vecine să reducă impactul economic extrem de grav. Aceste „programe AMF pentru situații de criză” vor fi derulate în condiții favorabile în baza Memorandumurilor de Înțelegere semnate, care conțin angajamente concrete de reformă. Acest lucru va ajuta țările vecine să-și acopere necesitățile de finanțare externă în perioada 2020-21, având în vedere dificultățile de a face față impactului economic al pandemiei”.

Paolo Gentiloni, comisarul pentru Economie, a declarat: "Pandemia COVID-19 nu cunoaște frontiere, iar impactul său economic și social afectează fără precedent țările din întreaga lume. Partenerii noștri de extindere și de vecinătate sunt grav afectați, iar Uniunea Europeană are puterea financiară pentru a-i ajuta să reducă recesiunea economică provocată de pandemie. Comisia, în numele UE, colaborează cu zece țări partenere pentru a le susține eforturile și pentru a pune în aplicare politici economice eficiente într-o perioadă de criză fără precedent. S-a ajuns deja la un acord cu opt parteneri într-o manifestare a solidarității UE.”

„Memorandumurile presupun acțiuni politice la care beneficiarii se angajează pentru a primi a doua tranșă de asistență. Aprobarea și semnarea memorandumurilor de înțelegere reprezintă un pas important către prima plată în cadrul programelor, care depinde de îndeplinirea pre-condițiilor politice, inclusiv de respectare a principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept. Țările beneficiare ar trebui, de asemenea, să beneficieze de un program de asistență financiară din partea FMI.

Pentru Albania, condițiile de politici pentru programul său AMF de 180 de milioane EUR se referă la consolidarea finanțelor publice și a rezilienței sectorului financiar, îmbunătățirea  guvernanței, combaterea corupției, precum și consolidarea protecției sociale.

Pentru Georgia, condițiile de politici pentru programul său de AMF în valoare de 150 de milioane EUR țin de consolidarea gestionării finanțelor publice, îmbunătățirea guvernanței, reformele sectoriale și politicile de pe piața muncii.

În ceea ce privește Iordania, acțiunile de politici pentru programele sale de AMF în valoare de 700 de milioane EUR sunt mai cuprinzătoare, întrucât acoperă două operațiuni AMF. Acestea includ gestionarea finanțelor publice, utilitățile, politica socială și piața muncii și guvernanța.

Pentru Kosovo, condițiile de politici pentru obținerea a 100 de milioane EUR în cadrul programului AMF se referă la consolidarea finanțelor publice și a stabilității financiare, abordarea problemei șomajului în rândul tinerilor, îmbunătățirea guvernanței și lupta împotriva corupției.

Pentru Moldova, condițiile de politici pentru programul AMF de 100 milioane EUR se referă la consolidarea managementului finanțelor publice, buna guvernare și lupta împotriva corupției și îmbunătățirea mediului de afaceri.

Pentru Muntenegru, condițiile de politici pentru 60 de milioane EUR în cadrul programului AMF prevăd consolidarea finanțelor publice și lupta împotriva corupției, consolidarea stabilității financiare, îmbunătățirea mediului de afaceri și reforma sistemului de protecție socială.

Pentru Macedonia de Nord, condițiile de politici pentru programul AMF de 160 milioane EUR sunt legate de consolidarea guvernanței fiscale și a transparenței, lupta împotriva corupției, consolidarea supravegherii sectorului financiar, îmbunătățirea mediului de afaceri și combaterea șomajului în rândul tinerilor.

Pentru Ucraina, condițiile de politici pentru programul său de AMF în valoare de 1,2 miliarde EUR sunt mai ample și mai cuprinzătoare și se referă la consolidarea gestionării finanțelor publice, a guvernanței și a statului de drept, reforma sistemului judiciar, concurența pe piața gazelor naturale, îmbunătățirea climatului de afaceri și a administrării întreprinderilor de stat.

Programul AMF face parte din angajamentul mai larg al UE față de țările învecinate și față de țările ce țin de cursul de extindere și este conceput ca un instrument excepțional de răspuns al UE la criză. Acesta este disponibil pentru partenerii de extindere și pentru țările din vecinătatea UE care se confruntă cu probleme grave în balanța de plăți. Aceasta demonstrează solidaritatea UE cu țările respective și sprijinul unor politici eficiente într-o perioadă de criză fără precedent.

Decizia privind acordarea de asistență macrofinanciară pentru zece parteneri de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei COVID-19 a fost propusă de Comisie la 22 aprilie și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu la 25 mai 2020.

Pe lângă AMF, UE sprijină Vecinătatea și Balcanii de Vest prin mai multe alte instrumente, inclusiv ajutor umanitar, sprijin bugetar, programe tematice, asistență tehnică, finanțare mixtă și garanții din Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă pentru a sprijini investițiile în sectoarele cele mai afectate de pandemia de coronavirus.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus