Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
31.07.2020

Guvernul a aprobat reorganizarea prin fuziune a Universității de Stat din Moldova cu Universitatea de Stat „D. Cantemir” și a Academiei de Administrare Publică cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Guvernul a aprobat reorganizarea prin fuziune a Universității de Stat din Moldova cu Universitatea de Stat „D. Cantemir” și a Academiei de Administrare Publică cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior, care are ca scop oferirea unui învățământ superior de calitate mai eficient și respectiv cost-eficient în corespundere cu solicitările schimbătoare și crescânde ale societății și pieței muncii.

Hotărârea de Guvern prevede reorganizarea prin fuziune a Universității de Stat din Moldova cu Universitatea de Stat „D. Cantemir” și a Academiei de Administrare Publică cu Institutul de Relații Internaționale din Moldova.

Ambele instituții ce urmează a fi fuzionate au programe de studii superioare de licență/master/doctorat similare cu cele ale Universității de Stat din Moldova și a ale Academiei de Administrare Publică.

Toți studenții de la cele 2 universități absorbite urmează a fi transferați până la 25 august 2020. Totodată, eliberarea/reangajarea din/în funcție a personalului din universitățile absorbite se va realiza conform legislației muncii.

Această hotărâre va contribui la raționalizarea mijloacelor financiare prin redistribuirea acestora în conformitate cu programele de formare profesională orientate spre performanțe și nu pe întreținerea unor infrastructuri costisitoare sau plăți de arendă, pentru pregătirea unei forțe de muncă calificată.

Absorbția celor 2 universități de către instituțiile de învățământ superior menționate va avea un impact economic și fiscal mai mare, redirecționând sursele financiare acumulate spre: îmbunătățirea calității programelor de studii superioare, creșterea profesională a cadrelor universitare, îmbunătățirea bazei –tehnico materiale, în special dotarea cu echipamente IT etc.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus