Trimite e-mail | Printeaza
Politic
23.04.2020

MAEIE: Precizări privind procedurile aplicate în cazul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la acordarea unui împrumut de stat

MAEIE: Precizări privind procedurile aplicate în cazul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la acordarea unui împrumut de stat

MAEIE vine cu următoarele precizări privind procedurile aplicate în cazul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la acordarea unui împrumut de stat, inclusiv acordarea deplinelor puteri:

Cu referire la procedurile aplicate în cazul Acordului:

Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut de stat, a fost semnat la Moscova la 17 aprilie 2020.
În conformitate cu Legea nr. 100/2017, textul Acordului va fi făcut public oficial concomitent cu legea de ratificare a acestuia în Monitorul Oficial.
Acordul a fost negociat şi încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile  de stat şi recreditarea de stat, unde este prevăzut că Guvernul, în persoana Ministerului Finanţelor, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat, interne şi externe, în monedă naţională sau în orice valută străină. Respectiv, iniţierea negocierilor, negocierea şi semnarea acestui Acord s-au desfăşurat în conformitate cu Legea menţionată şi Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
Guvernul prin Hotărîrea sa nr. 169 din 13.03.2020 a aprobat inițierea negocierilor, precum şi a aprobat semnarea lui  (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120794&lang=ro).
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, întru executarea Hotărîriii Guvernului nr. 169 din 13.03.2020 (menţionată la punctul 4) şi a demersului expres al Ministerului Finanţelor, care a delegat împuternicirile pentru semnarea Acordului nominalizat domnului Andrei Neguţa, Ambasador al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, a perfectat și a transmis destinatarului deplinele puteri ce îi confirmă aceste împuterniciri în relația cu partenerul străin.
Cu referire la acordarea deplinelor puteri:

La baza perfectării deplinelor puteri stau următoarele acte normative:

-         Convenția de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor;

-         Legea nr.  595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;

-         Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015, (Capitolul  IX).

Deplinele puteri, conform Convenţiei de la Viena se înțelege un document emanînd de la autoritatea competentă[1] a unui stat şi desemnînd una sau mai multe persoane împuternicite să reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea sau autentificarea textului unui tratat sau pentru a îndeplini oricare act cu privire la tratat.

Pentru semnarea unui tratat, deplinele puteri se eliberează în baza deciziei privind aprobarea semnării (art. 9 din Legea nr.  595/1999). În context, punctul 96 din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaționale prevede că deplinele puteri pentru semnarea unui tratat sînt eliberate în baza Hotărârii Guvernului sau a Decretului Președintelui privind aprobarea semnării[2].    

De notat, că în conformitate cu punctul 85 din Regulamentul nominalizat, deplinele puteri se eliberează de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, în baza solicitării organului responsabil pentru încheierea tratatului, în cazul dat fiind Ministerul Finanțelor. În demersul organului responsabil pentru încheierea tratatului, conform punctului 98 din Regulament, se indică în mod expres numărul şi data decretului Președintelui Republicii Moldova sau ale hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat semnarea tratatului, precum şi numele, prenumele şi funcția semnatarului.

[1] În conformitate cu Legea nr. 595/1999, în Republica Moldova autoritatea competentă pentru eliberarea deplinelor puteri este Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (o practică existentă în majoritatea statelor).

[2] În conformitate cu art. 81 , alin. (2) al Legii nr. 595//1999 şi p. 79 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015, Preşedintele emite Decret pentru aprobarea semnării în cazul tratatelor interstatale, iar Guvernul emite Hotărîre de Guvern privind aprobarea semnării în raport cu tratatele interguvernamentale.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus