Trimite e-mail | Printeaza
Politic
08.04.2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr. 15, care conține noi măsuri în perioada de urgență

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr. 15, care conține noi măsuri în perioada de urgență

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:
1. Reluarea, începînd cu data de 10 aprilie 2020, ora 08:00, a traficului rutier internațional de pasageri/marfar prin punctele de trecere a frontierei de stat pe segmentul de frontieră moldo-ucrainean Ocniţa – Sokireanî și Larga-Kelmenţî.

2. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanţelor vor asigura reluarea activităţii punctelor de trecere a frontierei de stat menționate la punctul 1.

3. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va informa autoritățile competente ale statului vecin.

4. Pe perioada regimului de carantină instituit în mun. Soroca, începând cu data de 09 aprilie 2020:
4.1. se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interese de serviciu, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate;
4.2. se admit deplasările în afara domiciliului a persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, cu excepția celor în interes de serviciu, doar în intervalul orar 0900- 1300;
4.3. se interzice aflarea/deplasarea persoanelor în grup, mai mult de 2 persoane;
4.4. se interzice desfășurarea comerțului online pentru toate categoriile de mărfuri și produse, cu excepția celor din categoria: alimentare, farmaceutice și articolelor igienico – sanitare;
4.5. se interzice unităților comerciale care prestează servicii în perioada regimului de carantină, să desfășoare activitatea fără deținerea mijloacelor individuale de protecție (mască de protecție, mănuși);
4.6. se interzice aflarea/deplasarea în autovehicul de orice tip (public/privat), a mai mult de 2 persoane concomitent, inclusiv conducătorul auto, cu excepția acelor unități de transport care desfășoară activități de asigurare a localității cu servicii alimentare, medicale, precum și tehnice de deservire;
4.7. se obligă, autoritățile publice locale de toate nivelurile, a căror unități administrativ-teritoriale se află în proximitate cu zonele în care este introdus regimul de carantină, să asigure, pentru locuitorii din regiunile aflate în vecinătatea zonei de carantină, dreptul la libera circulație, pentru satisfacerea necesităților vitale.

5. Se introduce, începînd cu data de 09 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă.

6. Se instituie, în cadrul Cancelariei de Stat, Centrul de coordonare a asistenței externe pentru eliminarea consecințelor pandemiei COVID-19.

7. Se aprobă Regulamentul Centrului de coordonare a asistenţei externe pentru eliminarea consecințelor pandemiei COVID-19, conform Anexei nr. 1 la prezenta Dispoziție.

8. Pe perioada stării de urgenţă, se suspendă soluţionarea cererilor de dobîndire/pierdere a cetăţeniei.

9. Se prelungesc cu pînă la 60 de zile termenele prevăzute la punctele 40 şi 58 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1144/2018, în cazul cererilor depuse anterior declarării stării de urgență.

10. În vederea executării prevederilor articolului IV din Legea nr. 56/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative, se dispun următoarele măsuri:
10.1. Persoanele, care și–au pierdut locul de muncă drept consecință a stării de urgență, la înregistrarea cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă și solicitarea ajutorului de șomaj nu sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală;
10.2. Persoanele, care nu confirmă un stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, inclusiv persoanele revenite de peste hotarele Republicii Moldova, pînă la înregistrarea cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială și solicitarea ajutorului de șomaj sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de Asigurare Obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

11. Autoritățile și instituțiile publice stipulate în subpunctele 11.1. și 11.2. din prezenta Dispoziție, vor asigura finanțarea și achiziţionarea de urgenţă prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condiţii de maximă transparenţă a medicamentelor şi consumabilelor pentru asigurarea necesităţilor Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS–CoV–2 şi de tratament a maladiei COVID–19, în sumă de până la 1.479.451,75, (un milion patru sute șaptezeci și nouă mii patru sute cincizeci și unu) lei 75 (șaptezeci și cinci) bani, inclusiv T.V.A., conform Anexei nr. 2 la prezenta Dispoziție.
11.1. Prin derogare de la Hotărîrea Guvernului cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate nr. 1128/2016, Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951), va organiza şi va desfăşura procedurile de achiziţie a medicamentelor şi consumabilelor prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, finanțate din mijloacele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază);
11.2. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va aloca din fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) resursele financiare pentru acoperirea costului medicamentelor şi consumabilelor.

12. Prin derogare de la prevederile art. 141 din Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr.1491/2002, se permite recepționarea ajutorului umanitar acordat de către Guvernul Republicii Populare Chineze, Guvernului Republicii Moldova, de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica „Emilian Coțaga”, care va fi distribuit ulterior instituțiilor medico-sanitare publice de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

13. Se prelungesc de drept pînă la 30 iunie 2020, inclusiv, termenele de valabilitate a certificatelor CEMT pentru controlul tehnic al autovehiculelor și remorcilor, care au expirat după 12 martie 2020.

14. Începând cu 03 aprilie 2020 pînă la 30 iunie 2020, inclusiv, se prelungesc pînă la finalizarea călătoriei termenele de valabilitate a autorizațiilor CEMT pe termen scurt, care au expirat în timpul efectuării cursei, din cauza procedurilor administrative și măsurilor restrictive aplicate de către state pentru combaterea răspîndirii COVID-19.

15. Pe perioada stării de urgență, certificatele de origine preferențiale a mărfurilor, prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic), sau autentificate cu semnătura digitală (prezentate în copii sau în original), au aceeași validitate ca și originalele acestora.

16. Importatorul, în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență a țării importatoare sau/și a țării exportatoare, urmează să prezinte organelor vamale originalele certificatelor de origine preferențială.

17. Pe perioada stării de urgență, se permite comerțul ambulant cu produse agricole vegetale de producție proprie, în baza autorizației de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19.

18. Autorizația de amplasare și cerințele de organizare a comerțului ambulant vor fi stabilite de către autoritățile publice locale.

19. Prin derogare de la art.22 al Legii nr.152/2006 cu privire la Institutul Național al Justiției, începând cu 15 aprilie 2020, încetează statutul de audient al candidaților la funcții de judecător și procuror ai Institutului Național al Justiției.

20. Promovarea examenelor de absolvire a candidaților la funcții de judecător și procuror se suspendă până la ridicarea stării de urgență.

21. Se anulează autorizarea pentru efectuarea cursei aeriene charter Varșovia-Chișinău pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, în legătură cu numărul redus de solicitări.

22. Se autorizează organizarea cursei aeriene charter pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova MOSCOVA – CHIȘINĂU.

23. Se autorizează cursa aeriană charter, operată de către compania aeriană TIME AIR, din 09 aprilie 2020, LONDRA – CHISINAU – PRAGA.

24. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 11-12 aprilie 2020.

25. Se prelungește termenul de sistare a activității taxatorilor în transportul public de pasageri din mun. Chișinău și mun. Bălți pînă la 24 aprilie 2020.

26. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

27. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Dispoziția nr. 15 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova poate fi accesată aici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus