Trimite e-mail | Printeaza
Social
24.03.2020

În 2 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei

În 2 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 19,4%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 2292,7 mil. lei sau 15,5% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 218,0 mil. lei sau cu 10,5%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2230,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 1490,4 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 22,3% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 6684,5 mil. lei, şi sunt cu 491,9 mil. lei (49,3%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

 - 740,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 39,4% din suma anuală aprobată pe anul 2020 de 1876,0 mil. lei.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 4165,2 mil. lei sau 17,7% comparativ cu suma anuală aprobată de 23491,0 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 647,3 mil. lei sau cu 18,4%.
În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 391,9 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 martie 2020 a constituit 554,9 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus