Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.01.2020

SA „Moldovagaz” dezminte

SA „Moldovagaz” dezminte

În legătură cu numeroasele informații speculative și tendențioase despre lansarea TurkStream, apărute și răspândite fulger în mass-media și pe rețelele de socializare, Vă informăm că SA „Moldovagaz” nu este întreprinderea a cărei decizie ar fi contat la lansarea construcției acestei conducte de gaze, destinată alimentării cu gaze naturale a Turciei și țărilor din sudul și sud-estul Europei. Acest proiect de investiții internaționale a fost implementat prin decizia acestor țări, cu scopul de a fortifica securitatea energetică și fiabilitatea furnizării de gaze consumatorilor lor.

În același timp, luând în considerare situația precară și riscul sporit de întrerupere a furnizării de gaze către consumatorii Republicii Moldova pe ruta tradițională de transport prin teritoriul Ucrainei, ca rezultat al lansării TurkStream, SA „Moldovagaz” pentru prima dată și în cea mai scurtă perioadă de timp a finalizat toate lucrările necesare reconstrucției rețelelor naționale de transport și a semnat toate acordurile internaționale care să permită aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova din 1 ianuarie 2020 în flux revers prin conducta de gaz Trans-Balkan, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, al Uniunii Europene , SAD „Gazprom” și partenerilor din Bulgaria, România și Ucraina. Astfel, în prezent, Republica Moldova poate fi aprovizionată cu gaze naturale prin 2 surse alternative de transport prin Turcia, Bulgaria, România și Ucraina, adică a fost realizată o adevărată diversificare a rutelor de transport a gazelor naturale, care vor diversifica și mai mult posibilele surse de aprovizionare cu gaze naturale pentru Republica Moldova.

Odată cu lansarea TurkStream, volumul de tranzit de gaze pe teritoriul țării noastre a scăzut și, în consecință, veniturile operatorilor rețelelor de transport „Moldovatransgaz” și „Tiraspoltranzgaz”. Însă, scăderea volumelor de tranzit a afectat negativ nu doar veniturile companiilor de transport din Republica Moldova, ci și a operatorilor din toate țările pe teritoriul cărora trec rețelele de transport de gaze transbalcanice (Ucraina, România și Bulgaria). Nici Republica Moldova, nici măcar SA „Moldovagaz” nu pot influența procesul decizional asupra tranzitului de gaze, deoarece nu depinde de poziția Republicii Moldova, ci depinde de poziția furnizorilor și țărilor consumatori de gaze naturale care aleg cea mai optimă și mai fiabilă cale de transport.

De asemenea, trebuie menționat că micșorarea volumului tranzitului de gaze pe teritoriul Republicii Moldova a început în 2019, când s-a inregistrat scăderea lui comparativ cu 2018 cu aproape 2 ori. În 2020 se prognozează o scădere de circa 17 ori, comparativ cu acelasi 2018 an, conform prognozelor. Scăderea tranzitului este asociată cu trecerea Turciei, Bulgariei și a altor țări europene la aprovizionarea cu gaze la TurkStream și alte rute, precum și o scădere generală a consumului de gaze în aceste țări.

Companiile de transport au nu doar  venituri, ci și costurile asociate implementării transportului pe gaz în regim de tranzit. Prin urmare, SA „Moldovagaz” s-a axat nu doar pe reducerea veniturilor totale din tranzit, ci doar asupra venitului net (diferența dintre venitul total și costurile de tranzit). Până în 2019, acest venit net a fost de 140-150 de milioane de lei pe an (nu include Tiraspoltranzgaz, care nu este inclus în zona de reglementare a tarifelor din Republica Moldova), care a fost de zeci de ani o sursă de subvenționare directă pentru consumatorii Republicii Moldova și este folosită acum ca „factor de manipulare speculativă” din partea unor mass-media.

SA „Moldovagaz” este acuzată chipurile că majorarea tarifelor pentru transportul de gaze naturale ar constitui o sursă de furt a consumatorilor, deoarece în Ucraina tariful a crescut cu doar 30%, iar în Moldova de 8 ori. Considerăm că orice analist ar trebui să înțeleagă că nu cifrele finale sunt supuse comparației, ci factorii care afectează subiectul și obiectul de comparație. Iar acești factori, precum volumul de tranzit către Moldova și țările din regiunea balcanică, au scăzut atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina, cu 17,3 miliarde m3. Cu toate acestea, pentru Ucraina, scăderea acestui volum este de aproximativ 20%, în timp ce pentru Republica Moldova această scădere este de mai mult de 17 ori. În același timp, în Ucraina tariful a crescut cu 30% (conform autorilor acestei idei), iar în Moldova de 8 ori. Acești indicatori trebuie să evalueze abordarea companiei de transport și a autorității de reglementare și nu doar în raportul procentual al creșterii tarifelor, fără a ține cont de alți factorii.

În ceea ce privește tariful pentru consumatorii finali, SA „Moldovagaz” a declarat și confirmă încă o dată că prioritatea companiei este restructurarea tuturor întreprinderilor, restructurarea devierilor financiare, optimizarea și reducerea costurilor, astfel încât reducerea tranzitului de gaze să nu afecteze tarifele finale pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor.

La acest subiect oferim o explicație mai detaliată. Tariful pentru furnizarea de gaze naturale consumatorilor finali include o serie de componente, și anume:
- costul gazelor naturale achiziționate, care depinde de prețul de achiziție (în dolari SUA) și de rata monedei naționale;
- costul transportului pe gaz (tarif de transport gaz);
- costul de distribuție a gazelor (tariful de distribuție a gazelor);
- costul aprovizionării cu gaz (costurile furnizorului și rentabilitatea).

În structura tarifului mediu actual pentru furnizarea de gaze naturale consumatorilor finali, costul transportului de gaze este de doar 3,7%, iar restul de 96,3% se referă la costul gazelor naturale și la costurile de distribuție și furnizare a gazelor naturale (din care 71,4% sunt costul gazelor naturale). Decizia ANRE din decembrie 2019 care a majorat tariful pentru transportul gazelor naturale ar putea duce teoretic la o creștere a tarifului final pentru furnizarea consumatorilor naturali cu doar 2,0%. Dar, pentru a nu modifica tariful actual, este necesar să se reducă costurile rămase asociate cu achiziționarea de gaze naturale, precum și costurile de distribuție și furnizare a gazelor naturale cu 2,1%. SA „Moldovagaz” își propune să realizeze aceasta prin reducerea prețului gazelor naturale de la 178,5 dolari SUA, prevăzut în tariful actual, la cel mult 173,0 dolari SUA planificați pentru 2020, precum și prin reducerea costurilor de distribuție și de furnizare, inclusiv reorganizarea întreprinderilor și optimizarea costurilor pentru toate tipurile de activități.

SA „Moldovagaz” are pierderi cauzate de inconsecvențele tarifare și de necesitatea compensării acestor pierderi? Desigur! Tarifele curente au fost aprobate în 2018. Aceste tarife prevedeau prețul de achiziție a gazelor naturale în valoare de 178,5 SUA / 1000 m3, la cursul de 17,68 lei pe 1 dolar SUA (3155,9 lei / 1000 m3). De fapt, în 2018, prețul real al gazelor a fiind de 217,46 dolari SUA (3670 lei / 1000 m3), iar în 2019 - 233,67 dolari SUA (mai mult de 4000 lei / 1000 m3). Astfel, numai datorită creșterii prețurilor la gaz în perioada 2018-2019 SA „Moldovagaz” a generat devieri financiare negative în valoare de peste 1,5 miliarde de lei. Mai mult, aceste abateri financiare negative pot fi acceptate în calculele tarifare pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a nu afecta valoarea lor.

Toți principalii indicatori de performanță ai SA „Moldovagaz” pot fi găsiți pe site-ul companiei în rubrica „Indicatori tehnici și economici”.

Societatea de audit, aprobată în baza licitației, efectuează auditul SA „Moldovagaz” a rapoartelor financiare anuale şi al altor informaţii aferente în conformitate cu legea, întocmind un raport de audit pe baza rezultatelor sale. ANRE în prezent efectuează auditul său ale cărui rezultate ulterior vor fi publicate.

SA „Moldovagaz” solicită respectuos reprezentanților mass-media să fie informați, să consulte site-ul oficial al întreprinderii și să trimită întrebări serviciului de presă pentru a primi comentarii și răspunsuri competente.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus