Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.01.2020

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal potrivit art.94 lit.e), persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA.

Obiectele impozabile conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Referitor la calcularea, modul şi termenul de achitare a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, conform art. 101 alin. (41) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

Termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

Totodată, în partea ce ține de declararea TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate SFS menționează, că prin Ordinul SFS nr.01 din 03.01.2020 au fost operate modificări în Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, care stabilesc modalitatea de declararea a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

Serviciul Fiscal de Stat menționează, că formularul Declaraţiei privind TVA şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, cu modificările şi completările ulterioare, este plasat pe site-ul SFS: https://www.sfs.md (Contribuabili>Formulare>Persoane Juridice >Taxa pe valoarea adăugată).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus